A les nostres escoles valorem i potenciem la formació del nostre equip docent perquè sabem que aquesta és molt rellevant en l’aprenentatge dels nostres alumnes. A més a més, a les Escoles Garbí Pere Vergés, basem el nostre projecte pedagògic en el model de Ciutat-Escola amb la finalitat de formar a un alumnat crític, just i solidari. 

Per tal d’acompanyar a l’equip docent en aquest procés, hem dissenyat una formació basada en aquest model pedagògic que, a més de servir-nos com a formació pròpia en el nostre projecte, estan reconeguts pel Departament d’Educació com a formació permanent del professorat. 

Informació general. Curs 2022-2023

  • S’estructura en 4 mòduls i 2 cursos. 
  • La modalitat és d’autoformació en línia.
  • Cada unitat presenta una situació de la realitat a partir de la qual reflexionaràs sobre aspectes claus del procés d’ensenyament-aprenentatge. 
  • Serà necessari completar el 80% de les tasques de cada unitat i el producte final.
  • Està tutoritzat per especialistes docents en la formació.
  • S’ofereix la possibilitat d’assistir a l’Escola de forma presencial per establir xarxes de treball amb el suport d’un tutor (03-07 juliol). 
  • Convocatòria: del 07 de maig al 21 de juliol del 2023. 

MÒDUL 1. ELS REFERENTS TEÒRICS I LA SEVA FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

(30 hores) 

La pràctica educativa requereix referents teòrics fonamentats i considerar el context específic. Cal analitzar quins criteris fan que una pràctica sigui “vàlida” i si només es basa en ideologia o considera aspectes com el procés d’aprenentatge. Aquest curs promou la reflexió per respondre a aquests interrogants i més. 

 

MÒDUL 2. LES CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA

(30 hores) 

La intervenció educativa és complexa i requereix un enfocament globalitzador i competencial basat en el coneixement científic i les necessitats dels alumnes. En aquest curs, explorarem els elements metodològics que configuren la pràctica educativa i el paper de l’avaluació com a factor determinant en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

MÒDUL 3. ELS ÀMBITS EDUCATIUS

(20 hores) 

Per desenvolupar competències, objectius i continguts d’aprenentatge, el procés d’ensenyament del nostre Projecte Pedagògic es divideix en tres àmbits: vida social i activitats de centre, Temps de Treball Global i Temps de Treball Específic, i acció tutorial i avaluadora. En aquest curs, explorarem aquests àmbits interrelacionats i la seva articulació, destacant com els continguts de les diferents àrees curriculars es complementen i reforcen. Analitzarem també els principis psicopedagògics de l’aprenentatge que s’apliquen en aquest context. 

MÒDUL 4. LA PROGRAMACIÓ D’AULA

(20 hores)

La programació de les unitats didàctiques és una síntesi de les activitats que realitzarem per tal que cada alumne desenvolupi les competències establertes en els objectius d’aprenentatge. En aquest curs, analitzarem com elaborar una programació d’aula, identificant els seus components, com ara la prioritat dels continguts d’aprenentatge 

CURS 7. EL PROCÉS D’APRENENTATGE

(15 hores) 

En aquest curs, analitzarem i millorarem la pràctica educativa utilitzant tres referents bàsics: funció social de l‘escola, finalitats educatives i evidències científiques sobre l’aprenentatge humà. Explorarem com aquest coneixement ens permet comprendre i millorar la nostra pràctica educativa.

CURS 8. ORGANITZACIÓ, SEQÜÈNCIA I RECURSOS DIDÀCTICA

(15 hores) 

En aquest curs, explorarem variables metodològiques per a la configuració d’unitats didàctiques, incloent-hi l’organització social de l‘aula, la distribució del temps i l’espai, i l’ús de recursos didàctics. Analitzarem la seqüència didàctica i el paper dels recursos, les interaccions a l’aula i l’organització de les activitats. 

Els cursos d’aquesta formació s’ofereixen en col·laboració amb Actilearning i Graó.


 

La inscripció en un o més d’aquests cursos permet assistir de forma presencial a la nostra Escola d’estiu. 

 


Escola d’Estiu

A través de sessions dinàmiques i interactives, compartirem coneixements i experiències que us permetran analitzar críticament les vostres pràctiques actuals i identificar àrees de millora. Abordarem temes com l’organització de l’aula, l’ús de recursos didàctics innovadors, l’avaluació efectiva i el foment de la participació activa dels alumnes.

Aquesta escola d’estiu és un espai de reflexió i aprenentatge col·lectiu, on tindreu l’oportunitat de connectar amb altres professionals de l’educació, compartir inquietuds i experiències, i crear xarxes de suport mutu. Treballarem plegats per explorar noves estratègies pedagògiques i aprofitar les eines i recursos disponibles per enriquir la nostra pràctica.

Sigui quin sigui el vostre rol en l’àmbit educatiu, si us preocupa la qualitat de l’ensenyament i el desenvolupament dels vostres alumnes, aquesta escola d’estiu és per a vosaltres. Aprofiteu aquesta oportunitat per créixer com a professionals i contribuir a un futur millor per a l’educació.

* Per assistir a la nostra Escola d’estiu és imprescindible estar inscrit en algun dels mòduls o cursos de formació.

Ponents convidats


Alfons Cornella

“Ser humans en un món de màquines: com la curiositat ens augmentarà”

Fundador i president d’Infonomia, empresa de serveis d’innovació. Ha dirigit més de 100 projectes sobre creació de cultura i dinamització d’equips d’innovació. A través de conferències transmet personalment les seves idees i experiències sobre ‘com innoven els millors’ a unes 10.000 persones anualment.
Farà una xerrada inspiracional sobre el sentit de l’escola en temps d’intel·ligència artificial.

Escoles Garbí Pere Vergés de Badalona.
Dilluns 3 de juliol, 9:30h a 11:00h. 


José Ramon Lago

“Aprenentatge cooperatiu”

Coordinador del Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat i aprenentatge cooperatiu de la Universitat de Vic. Deixeble d’en Pere Pujolàs. Ha treballat en molts processos de formació/assessorament en projectes de millora d’Escoles a partir de l’aprenentatge cooperatiu.
Realitzarà una xerrada sobre com treballar en equip amb els alumnes donant estratègies pràctiques per portar a l’aula.

Escoles Garbí Pere Vergés de Badalona.
Dimecres 5 de juliol, 9:00h a 11:30h. 


Mariana Morales

“Avaluació formativa i formadora”

Consultora especialitzada en avaluació formativa. Acompanya a centres educatius per fer canvis de mirada i per entendre que l’avaluació ajuda a aprendre.
Farà un taller pràctic per reflexionar sobre el paper de l’avaluació en el nostre dia a dia a l’aula.
Escoles Garbí Pere Vergés d’Esplugues.
Dijous 6 de juliol, 9:00h a 11:00h i 12:00h a 14:00h. 

Programació