1. Beques a l’estudi per a alumnes amb millor expedient acadèmic a l’ESO

La Fundació Escoles Garbí ofereix anualment als seus alumnes les Beques a l’Estudi destinades a l’alumnat que ha finalitzat l’ESO i que ha de cursar ensenyaments postobligatoris de Batxillerat a les Escoles Garbí Pere Vergés.


2. Premis extraordinaris de Batxillerat

El Departament d’Ensenyament concedeix anualment els Premis Extraordinaris de Batxillerat als alumnes que compleixen les següents condicions:

  • haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat
  • haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2022-23
  • i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Termini d’inscripció: del 29 de maig al 5 de juny de 2023.


3. Convocatòria d’ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Curs 2023-24

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Modalitats dels ajuts: 

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l’espectre autista.
  • Ajuts i subsidi per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Dirigit a alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

Termini per presentar la sol·licitud: del 8 de maig al 20 de setembre de 2023.


4. Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador_Barcelonès. Curs 2023-24

L’Administració atorga ajuts individuals de menjador a l’alumnat dels centres dels municipis del Barcelonès (tret de la ciutat de Barcelona) matriculats en un centre educatiu sostingut amb fons públics, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundaria obligatòria.

i que no superin els llindars de renda als quals se’n fa referència.

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 24 de maig de 2023.

Informació a través de la Secretaria acadèmica de l’escola: 933 954 311


5. Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador_Consell Comarcal Baix Llobregat. Curs 2023-24

L’Administració atorga ajuts individuals de menjador a l’alumnat dels centres dels municipis del Baix Llobregat matriculats en un centre educatiu sostingut amb fons públics, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundaria obligatòria i que no superin els llindars de renda als quals se’n fa referència.

Termini de presentació de sol.licituds: del 15 al 29 de maig de 2023.


6. Convocatòria de beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris. Curs 2023-24

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris.

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de març al 17 de maig de 2023, ambdós inclosos.