Marc Giró Costa

Personatge mediàtic"L’Escola t’ofereix oportunitats per anar trobant el teu camí"

Noticiari

Traspàs de tutor i de curs

A l'Escola és important el retrobament de mestres i alumnes el primer dia d'escola.

El Consell de Govern

A sisè participem en la Vida Social de l’escola d’una manera molt interessant, formem part del Consell de Govern.

L’avaluació inicial: el GPS del curs escolar

Per què hem de fer una avaluació inicial?

Avui mengem

Proposta de sopars