La Fundació

On participem

Agrupació Escolar Catalana

L’Agrupació Escolar Catalana, l’AEC, som una associació d’escoles creada l’any 1996 amb l’objectiu principal de compartir experiències i generar projectes en el món de l’educació i l’ensenyament per tal d’oferir un servei d’interès general de màxima qualitat a Catalunya.

Coordinadora Catalana de Fundacions

És una associació de fundacions, amb una xarxa que actualment supera les 500 fundacions catalanes, que pertanyen a tots els àmbits: serveis socials, hospitalari, cultural, d'educació i de recerca.

Cambridge English Preparation Center

We provide the world’s leading range of qualifications for learners and teachers of English. Our expertise, gathered over 100 years of language learning and assessment, has led us to working with educational institutions and local and regional governments around the world.

Fundació VHIR

El VHIR és una institució del sector públic que promou i desenvolupa la investigació i la innovació biosanitàries de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) que té com a objectiu fer recerca per solucionar els problemes de salut de les persones.

Hospital de Sant Joan de Déu

L’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues, Barcelona, és un hospital capdavanter i de referència per a l’assistència pediàtrica i obstètrico-ginecològica, universitari i d’alta tecnologia i especialització.

Fundació Finestreslles

La Fundació Finestrelles promou la defensa dels drets i la dignitat de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de l’educació, la formació, la promoció laboral, l’ocupació, les pràctiques esportives i la integració social, així com la sensibilització de la societat i de les administracions públiques.

Programa Escoles Verdes

Programa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al que pertanyen els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Consell dels Infants de Badalona

El Consell dels Infants de Badalona (CIB) és un òrgan de participació en el qual fem debats, fem sentir la nostra veu, fem propostes, promovem activitats i aprenem sobre els temes de la ciutat i del món que ens interessen.

Pla Educatiu de l’Entorn (PEE)

El programa d’innovació de Plans educatius d’entorn 0-20 (PEE 0-20) és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Esplugues. Aposta per generar un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional, al mateix temps que fomenta l’orientació i acompanyament de l’alumnat i les seves famílies.

ERASMUS +

Els projectes ERASMUS+ són projectes finançats per la UE en el que participen escoles de diferents països per a compartir, desenvolupar i transferir pràctiques innovadores en educació, formació i preparació de joves entre els països participants.