Informació general

Modalitat: Autoformació en línia

Durada: 20 hores

Model d’aprenentatge: Tutoritzat per especialistes docents

Destinataris: Estudiants i professionals de l’educació

Per desenvolupar les competències definides a les finalitats educatives, els objectius de les àrees i els corresponents continguts d’aprenentatge, tot tenint en compte els principis psicopedagògics de l’aprenentatge, el procés d’ensenyament s’estructura en tres grans àmbits d’intervenció educativa:

 • La Vida Social i activitats de centre.
 • Els Temps de Treball Global i els Temps de Treball Específic.
 • L’acció tutorial i avaluadora.

En aquest curs parlarem del tema i les raons que fan que l’articulació del procés d’ensenyament i aprenentatge es plantegi sota uns àmbits estretament relacionats en què els continguts de les diferents àrees curriculars es complementen i reforcen.

La metodologia del curs es basa en:

 • El treball amb el material del curs a la plataforma Moodle, amb la lectura i resolució de diversos tipus d’activitats de reflexió.
 • L’activitat de síntesi: reflexió i aplicació del que s’ha après en la revisió d’una proposta pròpia per a l’aula.
 • Altres activitats: Mapes conceptuals interactius (autoformatiu).

 

Objectius

 • Distingir els espais d’aprenentatge, les seves característiques diferencials i la idoneïtat de cada un com a lloc per al desenvolupament de les experiències educatives en l’assoliment de les competències establertes en les finalitats educatives de l’escola.
 • Reconèixer els diferents projectes i estratègies didàctiques corresponents a l’àmbit de la vida social, les seves característiques i l’aportació cabdal en el desenvolupament de les competències metadisciplinàries.
 • Identificar les característiques del temps del treball global en la utilització d’estratègies didàctiques sota la pedagogia de projectes i com es concreta en diferents mètodes d’ensenyament i aprenentatge.
 • Determinar el temps i les característiques de les diferents estratègies d’aprenentatge per atendre el treball sistemàtic i personalitzat per a la memorització dels fets l’aprofundiment conceptual, l’exercitació dels procediments i la reflexió actitudinal.
 • Analitzar els diversos factors que intervenen en la presa de decisió en el procés que ha de dur a terme l’escola per tal de garantir el seguiment i l’ajuda educativa a cada un dels infants i joves en tot el seu recorregut escolar.

 

Continguts

 • Els àmbits educatius com a complement i alternativa a una concepció del temps escolar centrada en les matèries.
 • Els espais educatius com a mitjans d’aplicació dels àmbits d’aprenentatge.
 • La vida social i el concepte de ciutat-escola com a estratègia metodològica per al desenvolupament de les competències interdisciplinàries.
 • La justificació, les característiques i el procediment del Temps de Treball Global (sota la metodologia de projectes integrats) i del Temps de Treball Específic (què és i què no és).
 • L’acció tutorial i avaluadora: seguiment de l’alumnat i convivència escolar.

 

Certificació

El curs es pot iniciar i acabar en qualsevol moment, però per rebre el certificat ha de ser completat abans del tancament de la convocatòria, el 21 de juliol de 2023.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb la Secretaria Tècnica de les nostres escoles a través del correu