Us presentem tot seguit una llista dels premis als quals podeu presentar els vostres treballs de recerca.

La informació s’anirà actualitzant segons la data de límit de presentació.

PREMIOS XXXIV CERTAMENT JÓVENES INVESTIGADORES
Termini de participació: 28 gener 2023
El Ministeri d’Universitats i l’Institut de la Joventut d’Espanya (INJUVE) convoquen aquest premi amb l’objectiu de millorar la cultura científica, fomentar el pensament crític i despertar vocacions investigadores. Els treballs presentats han d’estar relacionats amb qualsevol de les àrees del currículum de l’ESO, el Batxillerat o la Formació Professional, han de ser originals i inèdits i constituir una recerca bàsica, aplicada o prototips. Les àrees a les que es poden adherir són: Arts i Humanitats; Ciències Socials i Jurídiques; Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques; Ciències de la Terra i de la Vida i Tecnologia i Enginyeria.
 
 
CONCURS PREUNIVERSITARI 2023
Termini de participació: 3 febrer 2023La UIC ofereix una beca que cobreix el 100% del primer any d’estudis. Hi poden participar els estudiants de segon de batxillerat de qualsevol de les modalitats (Arts, Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia), que han presentat el seu treball de recerca durant el present curs acadèmic.
 
PREMI XAVIER DOMINGO
Termini de participació: 10 febrer 2023
El Comité Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) i la Universitat de Barcelona convoquen la desena edició del Premi Xavier Domingo de detergència i cosmètica. L’àmbit del Premi són els treballs de recerca relacionats amb els productes de les indústries de detergents,  tensioactius i cosmètics, en qualsevol de les seves facetes: aplicació, composició i efectes,  producció o aspectes mediambientals, econòmics, històrics 
o socials.
El Premi es convoca en una única modalitats per a estudiants de batxillerat i cicles formatius. Poden optar al Premi els treballs de recerca presentats durant els cursos 2021‐2022 i 2022‐2023 per alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2022‐2023 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols. Els treballs poden ser individuals o, com a màxim, de dos autors. 
 
XXIII CONCURS TREBALL DE RECERCA SOBRE LA PERSONA AMB SÍNDROME DE DOWN
Termini de participació: 28 febrer 2023
La Fundació Catalana Síndrome de Down convoca el XXè Concurs Treball de recerca Josep Maria Jarque sobre la Persona amb la Síndrome de Down, adreçat a tots els alumnes de Catalunya que tractin aquest tema en el seu treball de recerca de segon curs de Batxillerat. S’atorgarà un primer premi que consistirà en 150 euros i un diploma per l’alumne guanyador, i un obsequi i un diploma de reconeixement per l’escola. També s’entregarà un accèssit de 70 euros i un diploma per l’alumne del segon treball classificat, i un diploma de reconeixement per l’escola.
 
17a edició PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT DINS L’ÀMBIT DE LA QUÍMICA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA
Termini de participació: 28 febrer 2023
La Societat Catalana de Química (SCQ), fidel al seu interès per difondre la química en la nostra llengua, promou un conjunt d’activitats dins l’àmbit d’aquesta disciplina. El seu interès per la docència s’ha fet palès en l’organització d’un gran nombre d’activitats, algunes especialment adreçades a l’ensenyament de la química a la secundària. En aquesta línia, la SCQ vol contribuir a engrescar els alumnes de batxillerat i els seus tutors i tutores de treball de recerca a desenvolupar-ne un que tracti un o diversos aspectes de l’àmbit de la química, i a participar al concurs Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química.
 
VII PREMI TREBALL DE RECERCA “MONTSE NOVELL” – AMIT-CAT. DONES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA 
Termini de participació: 28 febrer 2023
L’ Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya (AMITCAT) convoca el 8è Premi ‘Montse Novell’ per a Treballs de Recerca de Batxillerat, adreçat a reconèixer el millor treball de recerca en temes que se centrin o bé ofereixin dades i comparatives sobre la dona i les seves aportacions a la ciència i tecnologia. Es poden presentar els alumnes de 2n de batxillerat matriculats durant el curs 2022-2023, tant noies com nois, que hagi realitzat un treball de recerca el tema del qual se centri o reflecteixi la participació de la dona en els àmbits de la ciència i la tecnologia. 
Els treballs finalistes rebran un obsequi, a més del corresponent diploma honorífic. El treball premiat rebrà un xec regal per un valor de 400€.
 
20a edició dels PREMIS A TREBALL DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Termini de participació: 1 març 2023
La Universitat de Lleida, amb l’objectiu de fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es duu a terme als centres escolars, públics i concertats, convoca la XXa edició dels Premis als Treballs de Recerca realitzats per estudiants de Batxillerat i de Cicles formatius de grau superior.
Els treballs de recerca han d’estar relacionats amb les àrees de coneixement dels ensenyaments que s’imparteixen en els centres de la UdL:
Temàtiques Generals:
– Àrea de Salut i Nutrició. Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
– Àrea Juridicoeconòmica i de Turisme. Facultat de Dret, Economia i Turisme
– Àrea d’Arts i Humanitats. Facultat de Lletres
– Àrea d’Educació, Psicologia i Treball Social. Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
– Àrea Tecnològica. Escola Politècnica Superior
– Àrea Agroalimentària, Biotecnològica, Veterinària i Forestal. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Temàtiques Específiques
– Gènere
– Cooperació i Desenvolupament
– Acció climàtica (ODS #13, Agenda 2030)
 
XXVIII PREMI PRBB DE RECERCA EN CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA
Termini de participació: 12 gener – 1 març 2023
La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el XVIII Premi PRBB de Recerca en Ciències de la Salut i de la Vida per a estudiants de batxillerat.
Seran guardonats els 5 treballs de recerca de qualsevol disciplina de les ciències de la salut i de la vida, realitzats durant el present curs acadèmic 2022-2023 i desenvolupats en centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya.
Els premis que s’ofereixen són els següents:
1.000 € Primer Premi
500 € Segon Premi
350 € Tercer Premi
200 € Quart Premi
200 € Cinquè Premi
 
XXXVII JORNADES CIENTÍFIQUES DE BATXILLERAT 
Termini de participació: 3 març 2023
Un any més, s’organitzen a Badalona les XXXVII Jornades Científiques d’Ensenyament Secundari orientades als alumnes de 2n de batxillerat (ponents) i 1r de batxillerat (oients) de Badalona. Cada centre pot presentar un màxim de 5 treballs. S’ha de vetllar perquè aquests treballs destaquin per la seva part experimental i pel seu caràcter divulgatiu. Cal donar rellevància a la recerca, a la part pràctica, a com ho ha treballat i viscut l’alumne, etc.
 
XV PREMI FUNDACIÓ UPF AL MILLOR TREBALL DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE LES LLENGÜES I EL LLENGUATGE 
Termini de participació: 6 març 2023
La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra convoca aquest Premi amb el propòsit d’incentivar la recerca en l’àmbit de les llengües i el llenguatge. El Premi està vinculat als estudis de Llengües Aplicades i Traducció i Interpretació. El Premi s’atorga al millor treball de recerca de batxillerat desenvolupat en qualsevol disciplina relacionada amb aquests àmbits d’estudi realitzat durant el curs acadèmic corresponent als centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes que tinguin el català com a llengua cooficial.
 
XI PREMI UPF-FESOCA DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA
Termini de participació: 6 març 2023
La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) convoquen aquest premi amb el propòsit d’incentivar el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana.
 
XX PREMIS EDUCAC
Termini de participació: 10 març 2023
20a edició dels Premis CAC a l’escola que convoca el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de fomentar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars. Els premis consten de tres categories, una d’adreçada als centres educatius (des del segon cicle de l’educació infantil fins a la secundària postobligatòria), una adreçada als treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat i una tercera, al professorat. La dotació econòmica del premi al treball de recerca de batxillerat és de 1.000 euros.
 
V PREMI MONTSERRAT FRANQUESA AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT PEL CURS 2022-23
Termini de participació: 15 març 2023
L’Associació de Professors d’Alemany de Catalunya (APALC) organitza aquest concurs destinat a premiar el millor Treball de Recerca de Batxillerat que compleixi amb almenys una de les següents característiques:
A. Que el tema del treball estigui relacionat amb la cultura, la història, la indústria, la política, la ciència, la llengua o la societat dels països de parla alemanya.
B. Que hagi estat redactat íntegrament en alemany o que contingui una part en aquesta llengua. El premi APALC al MILLOR TREBALL DE RECERCA s’adreça a tots els estudiants de secundària de Catalunya, tant de centres públics com privats o concertats.
 
18è PREMI CAMÍ RAL DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT SOBRE EL VALLÈS ORIENTAL
Termini de participació: 24 març 2023
Premi adreçat a estudiants de segon de batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament. En col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers i l’empresa Canon. Els treballs necessàriament han de tractar de temes relacionats amb la comarca del Vallès Oriental des de qualsevol àmbit temàtic (medi natural, història, economia, art i patrimoni). Es valorarà principalment que siguin aportacions inèdites que millorin el coneixement de la comarca. Podran concórrer al premi tots els treballs de recerca realitzats per estudiants de batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament durant el curs 2022-2023.
 
PREMIS CETT FUNDACIÓ TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT
Termini de participació: 20 març 2023
CETT Fundació en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, i la formació dels estudiants, vol reconèixer els treballs de recerca (TDR) dels alumnes de batxillerat de Catalunya que tractin els camps del turisme, l’hoteleria, la gastronomia, i d’altres sectors afins a aquets i que hagin elaborat el seu treball durant en el curs 2022-2023.
 
PREMIS TREBALL DE RECERCA ELISAVA
Termini de participació: 27 març 2023
Elisava, Facultat de Disseny i Enginyeria de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), convoca el Premis Benestar, Salut i Disseny al millor treball de recerca del curs 2022-2023, amb l’objectiu d d’incentivar les vocacions en els àmbits del Disseny, la Salut i el Benestar de l’alumnat de tota Catalunya. Poden optar al premi els i les alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
La dotació del Premis és:
•    1r Premi: 600 €
•    2n Premi: 300 €
•    3r Premi: 150 €
 
20a edició DEL PREMI ARGÓ
Termini de participació: 29 març 2023
Convocatòria oberta per participar en el “20è Premi Argó a treballs de recerca i projectes cicles formatius de grau superior” que organitza la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de reconèixer l’esforç dels estudiants en l’aprenentatge i en la recerca i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari.
Es poden presentar tots els treballs, seleccionats prèviament pel centre educatiu on l’estudiant està matriculat, que hagin obtingut una qualificació d’excel·lent i hagin estat presentats durant el curs 2022-2023.
Pel que fa a treballs de recerca de Batxillerat, s’estableixen les següents categories: Ciències, Biociències i Ciències de la Salut, Tecnologia, Humanitats, Ciències Socials i Arts.
Per a cada una de les categories s’estableixen els premis següents:
– Primer premi: matrícula gratuïta per cursar el 1er curs de Grau en un Centre propi de la UAB i 500 euros.
– Segon premi: 250 euros.
-Tercer premi: 150 euros
– Mencions: un diploma
 
PREMI FilCat.UB
Termini de participació: 31 març 2023
L’àrea de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona convoca la vuitena edició del Premi FilCat.UB  amb l’objectiu de promoure els treballs de recerca de batxillerat sobre qualsevol aspecte de la llengua i la literatura catalanes, despertar vocacions per a l’estudi de la filologia catalana i incentivar la tasca educativa dels centres de batxillerat.
El premi s’adreça als estudiants de segon curs de batxillerat de tots els centres educatius de les terres de llengua catalana, i té dues modalitats:
– Treballs de recerca de batxillerat sobre llengua catalana
– Treballs de recerca de batxillerat sobre literatura catalana
Es premiaran els treballs originals i inèdits escrits en llengua catalana i sobre aquesta llengua o sobre literatura catalana que excel·leixin pel seu interès, rigor i creativitat.
Els premis són:
· Premi al millor treball en la categoria de llengua catalana (350€, diploma i productes UB)
· Premi al millor treball en la categoria de literatura catalana (350€, diploma i productes UB)
· 2 mencions en la categoria de llengua catalana (val de 100€ per a la compra de llibres, diploma i productes UB)
· 2 mencions en la categoria de literatura catalana (val de 100€ per a la compra de llibres, diploma i productes UB
 
22a edició PREMIS UMANRESA A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT
Termini de participació: 31 març 2023
L’objectiu dels premis és promoure i incentivar la recerca entre els estudiants de batxillerat. Poden participar tots els estudiants de 2n de batxillerat dels centres d’ensenyament secundari de Catalunya. Es premien els millors treballs de recerca (individuals o col·lectius), realitzats durant el curs acadèmic de la convocatòria vigent, en les modalitats de Salut, Empresa i Educació.
 
PREMI POINCARÉ
Termini de participació: 14 abril 2023
La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC convoca la 20ena edició del Premi Poincaré amb dos objectius: d’una banda, fomentar l’interès dels estudiants de secundària per les matemàtiques i l’estadística; de l’altra, incentivar la tasca educativa en aquestes àrees de coneixement que es porta a terme en els centres de secundària. Poden participar-hi tots els estudiants de 2n de batxillerat que hagin fet el treball de recerca sobre un tema relacionat amb les matemàtiques i/o l’estadística.
Els guanyadors rebran una dotació econòmica (bescanviable amb vals-obsequi):
1r Premi: 800 €  per l’alumne/a i 200 € pel tutor/a
2n Premi: 500 € per l’alumne/a i 200 € pel tutor/a
3r Premi: 300 € per l’alumne/a i 200 €pel tutor/a
Mecions: 100 € per l’alumne/A i 100 € pel tutor/a
 
PREMI EUROPA JOVE
Termini de participació: 16 abril 2023
La Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Fundació Catalunya Europa convoquen la segona edició del “Premi Europa Jove” amb l’objectiu de promoure el coneixement, la recerca i l’interès dels joves per a la realitat de la UE.
El “Premi Europa Jove” reconeix aquells treballs de recerca de batxillerat que estudiïn i analitzin alguns dels temes marcats a l’agenda estratègica de la UE (2019-2024) i que incloguin una dimensió de política europea. Entre les temàtiques proposades:- Un Pacte Verd Europeu.- Una Europa adaptada a l’era digital.- Una economia al servei de les persones.- Una Europa més forta en el món.- La promoció del mode de vida europeu.- Un nou impuls a la democràcia europea.
Pot optar al premi tot l’alumnat de batxillerat de centres de Catalunya que hagi portat a terme un treball de recerca sobre algun dels temes marcats a l’agenda estratègica de la Unió Europea (Pacte Verd Europeu, Europa digital, l’impuls a la democràcia europea, etc.). A més, també s’admetran totes aquelles recerques de temes polítics, econòmics, científics o socials que s’abordin des d’una perspectiva europea. 
El guardó és de 700 euros.
 
24è PREMI UPC PER A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT
Termini de participació: 14 abril 2023
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb el patrocini de RESA – Residencias Universitarias i la col·laboració d’IThinkUPC, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, l’Institut de Sostenibilitat de la UPC, l’Exploratori dels Recursos de la Natura, Ciencia en Acción i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès convoca el 24è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicle formatiu de grau superior. Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia. El Premi té com a objectiu potenciar l’interès de l’alumnat de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior per les àrees d’expertesa i coneixement de la UPC i premiar la incorporació les dimensió sostenibilista que es realitza en aquest àmbit des de les aules de secundària.
El Premi vol així fomentar el valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels projectes de recerca elaborats per l’alumnat de secundària, atesa la sostenibilització curricular present a totes les titulacions que imparteix la UPC. Aquesta convocatòria s’adreça a l’alumnat de Catalunya de segon de batxillerat i de cicles formatius de grau superior que vulguin iniciar els seus estudis universitaris a la UPC el proper curs 2021-2022.
Els treballs que es presentin han de tractar sobre temes o aspectes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l’arquitectura, l’enginyeria, les ciències o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics i socials, en la seva concepció i desenvolupament.
 
PREMI ERNEST LLUCH DE CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES
Termini de participació: 17 abril 2023

La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen anualment el XXVIIIè Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, destinat a premiar el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat dels centres públics, privats o concertats de Catalunya.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE QUÍMICA
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Química:

• Química

• Enginyeria de Materials

• Enginyeria Química

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Psicologia:

• Psicologia

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Biologia:

• Biologia
• Bioinformàtica
• Bioquímica
• Biotecnologia
• Ciències Ambientals
• Ciències Biomèdiques
• Ciències del Mar

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Ciències de la Terra:

• Geologia
• Ciències del Mar

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE DRET
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Dret:

• Ciències Polítiques i de l’Administració
• Criminologia
• Dret
• Gestió i Administració Pública
• Relacions Laborals

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Belles Arts:

• Belles Arts
• Conservació – Restauració de Béns Culturals
• Disseny

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat d’Educació:

• Educació Social
• Mestre d’Educació Infantil
• Mestre d’Educació Primària
• Pedagogia
• Treball Social

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació:

• Farmàcia
• Ciència i Tecnologia dels Aliments
• Nutrició Humana i Dietètica

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Filologia i Comunicació:

• Comunicació i Indústries Culturals
• Estudis Anglesos
• Estudis Àrabs i Hebreus
• Estudis Francesos
• Estudis Literaris
• Filologia Catalana
• Filologia Clàssica
• Filologia Hispànica
• Filologia Romànica
• Lingüística
• Llengües i Literatures Modernes
• Llengües Romàniques i les seves Literatures

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:

• Medicina

• Infermeria

• Odontologia

• Podologia

• Ciències Biomèdiques

• Enginyeria Biomèdica

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Física:

• Física
• Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Filosofia:

• Filosofia

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Geografia i Història:

• Antropologia Social i Cultural
• Arqueologia
• Geografia
• Història
• Història de l’Art

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT D’INFORMACIÓ I MITJANS AUDIOVISUALS
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals:

• Comunicació Audiovisual
• Gestió d’Informació i Documentació Digital

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica:

• Matemàtiques
• Enginyeria Informàtica

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Termini de participació: 17 abril 2023

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat d’Economia i Empresa:

• Economia
• Administració i Direcció d’Empreses
• Sociologia
• Empresa Internacional
• Estadística

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2022-2023 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

XXI PREMI MESTALL 2023
Termini de participació: 30 abril 2023

L’Associació d’Història Rural convoca la XXIena edició del Premi Mestall a treballs de Batxillerat amb l’objectiu de difondre i potenciar la investigació històrica, i contribuir a potenciar el plaer de la recerca històrica en el terreny de les Ciències Socials.
Podran concórrer al Premi Mestall tots els treballs de recerca realitzats per estudiants de Batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament durant el curs 2022-2023, fets des d’un enfocament humanístic o social, necessàriament han de tractar temes relacionats amb el món rural en qualsevol dels seus aspectes: història, etnografia, paisatge, patrimoni, economia, població, emigracions, històries de vida, etc.

 

PREMI CONSELL DE LA URV A TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT
Termini de participació: 15 maig 2023

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoca per tretzè any consecutiu els Premis Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior (CFGS) elaborats per alumnes de centres de secundària durant el curs acadèmic 2022-23.
El Premi es convoca en cinc modalitats diferents, per a les quals s’estableixen els següents premis:
– Premi Maria Josepa Massanés: quatre premis per a les Àrees d’Arts i Humanitats, i Ciències Socials i Jurídiques
– Premi Eduard Saavedra: tres premis per a les Àrees de Ciències, Enginyeries i Arquitectura
– Premi Rafael Battestini: dos premis per a les Àrees de Medicina, Ciències de la Salut i de la Vida
– Premi Maria Helena Maseras: un premi en Estudi de Dones i Gènere.

 

XLII PREMI DE FILOSOFIA ARNAU DE VILANOVA
Termini de participació: 14 juny 2023

Premi de Filosofia convocat pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Per optar al premi, els treballs hauran de ser inèdits i, segons la categoria, hauran de versar sobre:
A) Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari.
B) Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries.
C) Qualsevol tema de l’àmbit de la filosofia.
En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis:
A) Per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros.
B) Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en dues entrades per al Gran Teatre del Liceu per a estudiants. El centre dels alumnes premiats rebrà també una subscripció gratuïta, per un any, a la revista Valors.
C) Per a estudiants de grau, màster universitari i doctorat, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.
Els alumnes participants han d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2022-2023. Els treballs es poden elaborar individualment o en grup.