Us presentem tot seguit una llista dels premis als quals podeu presentar els vostres treballs de recerca.

La informació s’anirà actualitzant segons la data de límit de presentació.

PREMIS EDUCAC
Termini de participació: 23 de febrer de 2024
21a edició dels Premis CAC a l’escola que convoca el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de fomentar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars. Els premis consten de tres categories, una d’adreçada als centres educatius (des del segon cicle de l’educació infantil fins a la secundària postobligatòria), una adreçada als treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat i una tercera, al professorat.
La dotació econòmica del premi al treball de recerca de batxillerat és de:
Treballs de recerca:
· 1r premi: 1.000 euros
· 2n premi: 500 euros
Produccions audiovisuals:
· 1r premi: 1.000 euros
· 2n premi: 500 euros
 
PREMI PRBB AL MILLOR TREBALL DE RECERCA EN CIÈNCIES BIOLÒGIQUES D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT
Termini de participació: 25 de febrer de 2024

La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el XIX Premi PRBB de Recerca en Ciències de la Salut i de la Vida per a estudiants de batxillerat.
Seran guardonats els 5 treballs de recerca de qualsevol disciplina de les ciències de la salut i de la vida, realitzats durant el present curs acadèmic 2023-2024 i desenvolupats en centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya.
Els premis que s’ofereixen són els següents:
1.000 € Primer Premi
500 € Segon Premi
350 € Tercer Premi
200 € Quart Premi
200 € Cinquè Premi

PREMI MONTSE NOVELL PER A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT D’AMIT-CAT
Termini de participació: 25 de febrer de 2024
Premi convocat per l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya (AMIT-CAT) adreçat a reconèixer el millor treball de recerca en temes que se centrin o bé ofereixin dades i comparatives sobre la dona i les seves aportacions a la ciència i tecnologia.
Es pot presentar al Premi l’alumnat de 2n de Batxillerat matriculat durant el curs 2023-2024, tant noies com nois, que hagi realitzat un treball de recerca el tema del qual se centri o reflecteixi la participació de la dona en els àmbits de la ciència i la tecnologia.
El treball pot incloure:
– Biografies
– Estudis històrics per èpoques
– Localitzacions geogràfiques,
– Temes concrets sobre especialitats
– Particularitats de la carrera científica i tècnica, etc.
Sempre que ressalti o presenti dades sobre el paper de la dona en els àmbits esmentats.
Els treballs finalistes rebran un obsequi, a més del corresponent diploma honorífic.S’atorgaran dos premis, el treball premiat rebràun xec regal per un valor de 400 euros i el segon un xec regal perun valor de 250 euros.
 
PREMIS RAMON LLULL A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT
Termini de participació: 28 de febrer de 2024
La Universitat Ramon Llull segueix apostant pel foment de l’esperit de recerca i la vocació per a l’estudi i la investigació dels joves a través d’aquests premis, que enguany arriben a la seva 23a edició i pretenen incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres escolars.
Es poden presentar tots els alumnes de 2n de batxillerat matriculats a les escoles de Catalunya durant el curs 2023-2024 que hagin realitzat un treball de recerca en alguna de les següents àrees: arts, ciències, ciències socials, humanitats i tecnologia.
Els treballs han de ser elaborats individualment, per norma general; inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos en el moment de l’actual presentació i poden estar escrits en català, castellà o anglès.
 
PREMIS DE RECERCA DE BATXILLERAT DINS L’ÀMBIT DE LA QUÍMICA
Termini de participació: 29 de febrer de 2024
La Societat Catalana de Química (SCQ), fidel al seu interès per difondre la química en la nostra llengua, promou un conjunt d’activitats dins l’àmbit d’aquesta disciplina. El seu interès per la docència s’ha fet palès en l’organització d’un gran nombre d’activitats, algunes especialment adreçades a l’ensenyament de la química a la secundària. En aquesta línia, la SCQ vol contribuir a engrescar els alumnes de batxillerat i els seus tutors i tutores de treball de recerca a desenvolupar-ne un que tracti un o diversos aspectes de l’àmbit de la química, i a participar al concurs Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química.
El primer premi té una dotació de 600 euros.
 
PREMI DOMÈNEC FONT AL MILLOR TREBALL DE RECERCA EN COMUNICACIÓ 
Termini de participació: 29 de febrer de 2024
La Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra convoca el “XII Premi Domènec Font de Comunicació” al millor de treball de recerca de batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina de comunicació: periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques. Poden optar al premi els estudiants de primer i segon de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari públics, privats o concertats de Catalunya.
Per a l’edició del 2024 les línies prioritàries d’interès seran:
– Comunicació pel canvi social
– Comunicació feminista
– Comunicació i ètica
– Comunicació climàtica i emergència
– Comunicació social i salut mental
S’atorgarà un premi que consistirà en 1.000 euros i un diploma per l’alumne guanyador, 500 euros i un diploma pels dos segons premis. També es lliuraran diplomes de menció especial, uns a determinar pel jurat i uns altres als tutors/es dels projectes de recerca premiats.
 
PREMI UPF AL MILLOR TREBALL DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE LES LLENGÜES I EL LLENGUATGE
Termini de participació: 6 de març de 2024
La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra convoca aquest Premi amb el propòsit d’incentivar la recerca en l’àmbit de les llengües i el llenguatge. El Premi està vinculat als estudis de Llengües Aplicades i Traducció i Interpretació.
El Premi s’atorga al millor treball de recerca de batxillerat desenvolupat en qualsevol disciplina relacionada amb aquests àmbits d’estudi realitzat durant el curs acadèmic corresponent als centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes que tinguin el català com a llengua cooficial.
Premis:
• Premi al millor treball: 350 € i un diploma acreditatiu.
• Menció especial: un val per l’import de 100 € i un diploma acreditatiu.
 
PREMI UPF-FESOCA DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA
Termini de participació: 6 de març de 2024
La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) convoquen aquest premi amb el propòsit d’incentivar el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana.
Premis:
• Premi al millor treball escrit: 350 € i un diploma acreditatiu.
• Menció al millor treball escrit: un val per l’import de 100 € i un diploma acreditatiu.
• Premi al millor treball signat: 350 € i un diploma acreditatiu.
• Menció al millor treball signat: un val per l’import de 100 € i un diploma acreditatiu.
 
STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE
Termini de participació: 14 de març de 2024
La Fundación Aquae obre la convocatòria per participar en aquest premi internacional d’investigació juvenil sobre l’aigua i el medi ambient promogut per l’Institut Internacional de l’Aigua d’Estocolm (SIWI). El premi està obert a projectes d’investigació escolar dirigit a millorar la qualitat de vida, mitjançant la millora de la qualitat de l’aigua, la gestió dels recursos hídrics, la protección de l’aigua o el tractament de l’aigua, ja sigui potable o residual.
La participació està oberta a qualsevol treball d’investigació escolar en el qual el tema central sigui l’aigua i, especialment:
– La gestió dels recursos hídrics.
– La protecció de l’aigua.
– El tractament d’aigües ja siguin potables o residuals.
Els treball hauran d’estar orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones i obtenir resultats concrets.
Els dos estudiants guanyadors que obtinguin el primer lloc a la Final Nacional, juntament amb el seu tutor, viatjaran a Estocolm (Suècia) per participar a la fase final de l’Stockholm Junior Water Prize.
 
PREMIS CETT FUNDACIÓ TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT
Termini de participació: 18 de març de 2024
CETT Fundació en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, i la formació dels estudiants, vol reconèixer els treballs de recerca (TDR) dels alumnes de batxillerat de Catalunya que tractin els camps del turisme, l’hoteleria, la gastronomia, i d’altres sectors afins a aquets i que hagin elaborat el seu treball durant en el curs 2023-2024.
 
19è PREMI CAMÍ RAL DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT SOBRE EL VALLÈS ORIENTAL
Termini de participació: 22 de març de 2024
Premi adreçat a estudiants de segon de batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament. En col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers i l’empresa Canon. Els treballs necessàriament han de tractar de temes relacionats amb la comarca del Vallès Oriental des de qualsevol àmbit temàtic (medi natural, història, economia, art i patrimoni). Es valorarà principalment que siguin aportacions inèdites que millorin el coneixement de la comarca. Podran concórrer al premi tots els treballs de recerca realitzats per estudiants de batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament durant el curs 2023-2024.
 
XX PREMI HÈRACLES 2024
Termini de participació: 22 de març de 2024
La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2023-2024 el vintè Premi Hèracles al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina. Podran participar-hi tots els alumnes de Batxillerat que, en el curs 2023-2024, hagin presentat un Treball de Recerca o Monografia del Batxillerat Internacional (BI), sempre que hagi estat avaluat positivament al seu centre d’ensenyament públic o privat, és a dir, en un Institut d’Ensenyament Secundari o en un Centre d’Educació Secundària i Batxillerat. Els treballs hauran de respondre als continguts curriculars de les matèries de Batxillerat Llatí i Grec.
La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:
– Primer Premi: 200 €
– Segon Premi: 150 €
– Tercer Premi: 75 €
Diploma de participació per a tots els treballs presentats.
 
PREMI FilCat.UB
Termini de participació: 31 de març de 2024
L’àrea de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona convoca la vuitena edició del Premi FilCat.UB  amb l’objectiu de promoure els treballs de recerca de batxillerat sobre qualsevol aspecte de la llengua i la literatura catalanes, despertar vocacions per a l’estudi de la filologia catalana i incentivar la tasca educativa dels centres de batxillerat.
El premi s’adreça als estudiants de segon curs de batxillerat de tots els centres educatius de les terres de llengua catalana, i té dues modalitats:
– Treballs de recerca de batxillerat sobre llengua catalana
– Treballs de recerca de batxillerat sobre literatura catalana
Es premiaran els treballs originals i inèdits escrits en llengua catalana i sobre aquesta llengua o sobre literatura catalana que excel·leixin pel seu interès, rigor i creativitat.
Els premis són:
· Premi al millor treball en la categoria de llengua catalana (350€, diploma i productes UB)
· Premi al millor treball en la categoria de literatura catalana (350€, diploma i productes UB)
· 2 mencions en la categoria de llengua catalana (val de 100€ per a la compra de llibres, diploma i productes UB)
· 2 mencions en la categoria de literatura catalana (val de 100€ per a la compra de llibres, diploma i productes UB
 
PREMI EUROPA JOVE
Termini de participació: 31 de març de 2024
L’àrea de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona convoca la vuitena edició del Premi FilCat.UB amb l’objectiu de promoure els treballs de recerca de batxillerat sobre qualsevol aspecte de la llengua i la literatura catalanes, despertar vocacions per a l’estudi de la filologia catalana i incentivar la tasca educativa dels centres de batxillerat.
El premi s’adreça als estudiants de segon curs de batxillerat de tots els centres educatius de les terres de llengua catalana, i té dues modalitats:
– Treballs de recerca de batxillerat sobre llengua catalana
– Treballs de recerca de batxillerat sobre literatura catalana
Es premiaran els treballs originals i inèdits escrits en llengua catalana i sobre aquesta llengua o sobre literatura catalana que excel·leixin pel seu interès, rigor i creativitat.
Els premis són:
· Premi al millor treball en la categoria de llengua catalana (350€, diploma i productes UB)
· Premi al millor treball en la categoria de literatura catalana (350€, diploma i productes UB)
· 2 mencions en la categoria de llengua catalana (val de 100€ per a la compra de llibres, diploma i productes UB)
· 2 mencions en la categoria de literatura catalana (val de 100€ per a la compra de llibres, diploma i productes UB
 
23a edició PREMIS UMANRESA A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT
Termini de participació: 7 d’abril de 2024
L’objectiu dels premis és promoure i incentivar la recerca entre els estudiants de batxillerat. Poden participar tots els estudiants de 2n de batxillerat dels centres d’ensenyament secundari de Catalunya. Es premien els millors treballs de recerca (individuals o col·lectius), realitzats durant el curs acadèmic de la convocatòria vigent, en les modalitats de Salut, Empresa i Educació.
Es premiaran els millors treballs de recerca (individuals o col·lectius) de les tres modalitats, realitzats durant el curs acadèmic de la convocatòria vigent.
 
PREMI POINCARÉ 2024
Termini de participació: 12 d’abril de 2024
La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC convoca la 20ena edició del Premi Poincaré amb dos objectius: d’una banda, fomentar l’interès dels estudiants de secundària per les matemàtiques i l’estadística; de l’altra, incentivar la tasca educativa en aquestes àrees de coneixement que es porta a terme en els centres de secundària. Poden participar-hi tots els estudiants de 2n de batxillerat que hagin fet el treball de recerca sobre un tema relacionat amb les matemàtiques i/o l’estadística.
Els guanyadors rebran una dotació econòmica (bescanviable amb vals-obsequi):
1r Premi: 800 € per l’alumne/a i 200 € pel tutor/a
2n Premi: 500 € per l’alumne/a i 200 € pel tutor/a
3r Premi: 300 € per l’alumne/a i 200 €pel tutor/a
Mecions: 100 € per l’alumne/A i 100 € pel tutor/a
 
25è PREMI UPC PER A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT
Termini de participació: 14 abril 2023
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb el patrocini de RESA – Residencias Universitarias i la col·laboració d’IThinkUPC, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, l’Institut de Sostenibilitat de la UPC, l’Exploratori dels Recursos de la Natura, Ciencia en Acción i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès convoca el 25è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicle formatiu de grau superior. Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia. El Premi té com a objectiu potenciar l’interès de l’alumnat de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior per les àrees d’expertesa i coneixement de la UPC i premiar la incorporació les dimensió sostenibilista que es realitza en aquest àmbit des de les aules de secundària.
El Premi vol així fomentar el valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels projectes de recerca elaborats per l’alumnat de secundària, atesa la sostenibilització curricular present a totes les titulacions que imparteix la UPC. Aquesta convocatòria s’adreça a l’alumnat de Catalunya de segon de batxillerat i de cicles formatius de grau superior que vulguin iniciar els seus estudis universitaris a la UPC el proper curs 2024-2025.
Els treballs que es presentin han de tractar sobre temes o aspectes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l’arquitectura, l’enginyeria, les ciències o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics i socials, en la seva concepció i desenvolupament.
 
PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE QUÍMICA
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Química:

• Química

• Enginyeria de Materials

• Enginyeria Química

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Psicologia:

• Psicologia

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:

• Medicina

• Infermeria

• Odontologia

• Podologia

• Ciències Biomèdiques

• Enginyeria Biomèdica

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica:

• Matemàtiques
• Enginyeria Informàtica

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT D’INFORMACIÓ I MITJANS AUDIOVISUALS
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals:

• Comunicació Audiovisual
• Gestió d’Informació i Documentació Digital

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Geografia i Història:

• Antropologia Social i Cultural
• Arqueologia
• Geografia i Canvi Global
• Història
• Història de l’Art

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Física:

• Física
• Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Filosofia:

• Filosofia

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Filologia i Comunicació:

• Comunicació i Indústries Culturals
• Estudis Anglesos
• Estudis Àrabs i Hebreus
• Estudis Francesos
• Estudis Literaris
• Filologia Catalana
• Filologia Clàssica
• Filologia Hispànica
• Lingüística
• Llengües i Literatures Modernes
• Llengües Romàniques i les seves Literatures

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Farmàcia i
Ciències de l’Alimentació:

• Farmàcia
• Ciència i Tecnologia dels Aliments
• Nutrició Humana i Dietètica

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat d’Educació:

• Educació Social
• Mestre d’Educació Infantil
• Mestre d’Educació Primària
• Pedagogia
• Treball Social

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat d’Economia i Empresa:

• Economia
• Administració i Direcció d’Empreses
• Sociologia
• Empresa Internacional / Internacional Business
• Estadística

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE DRET
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

 La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Dret:

• Ciències Polítiques i de l’Administració
• Criminologia
• Dret
• Gestió i Administració Pública
• Relacions Laborals

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Ciències de la Terra:

• Geologia
• Ciències del Mar

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Biologia:

• Biologia
• Bioinformàtica
• Bioquímica
• Biotecnologia
• Ciències Ambientals
• Ciències Biomèdiques

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMI UB-SANTANDER DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS
Termini de participació: 17 d’abril de 2024

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb els centres d’ensenyament de secundària, convoca els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat. Aquesta modalitat inclou treballs relacionats amb els graus que s’ofereixen a la Facultat de Belles Arts:

• Belles Arts
• Conservació – Restauració de Béns Culturals
• Disseny

Als premis hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres de Catalunya que hagin elaborat un treball final de recerca de batxillerat original i inèdit durant el curs acadèmic 2023-2024 i hagin obtingut una nota igual o superior a 9 en el treball final de recerca de batxillerat. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius.

 

PREMIS A TREBALLS DE RECERCA DE LA FACULTAT DE DRET DE LA UPF
Termini de participació: 21 d’abril de 2024
La Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra convoca tres premis per a treballs de recerca de batxillerat: Dret, Criminologia i Relacions Laborals. Aquest darrer premi rep el nom de “Premi Teresa Claramunt de Relacions Laborals” i enguany es convoca en la seva tretzena edició. La convocatòria és única per a tots tres premis i es regirà per les presents bases. Poden optar a qualsevol dels premis que convoca la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants de batxillerat dels centres de secundària de l’estat espanyol.
 
PREMIS DE LA FUNDACIÓ GRÍFOLS A TREBALL DE RECERCA SOBRE BIOÈTICA EN EL BATXILLERAT
Termini de participació: 31 de maig de 2024
Amb la finalitat d’estimular la inclusió de la dimensió ètica en la investigació, la Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca tres premis a la recerca en el batxillerat.
Seran guardonats els tres millors treballs de recerca desenvolupats en l’àmbit de la bioètica durant el curs acadèmic 2023-2024 en els centres de secundària, públics, privats o concertats de Catalunya.
 
PREMIS FUNDACIÓ LACETÀNIA
Termini de participació: 5 de juliol de 2024
La Fundació Lacetània, amb la voluntat de fomentar entre l’alumnat la qualitat en l’elaboració dels treballs, projectes i mòduls de síntesi, en els nivells educatius de batxillerat i formació professional dels instituts adherits a la Fundació, ha acordat la creació dels premis “Fundació Lacetània”.
Els centres podran presentar com a màxim dos treballs per a cada modalitat:
– Cientificotecnològica
– Social-Humanística
El premi serà de 300 euros per al primer premi i 150 euros per al finalista, per a cada modalitat.