La II Escola d’Estiu de Garbí Pere Vergés tindrà lloc de dilluns 1 de juliol a divendres 5 de juliol, i constarà de 30 hores de formació, organitzades en diferents tallers i xerrades que hem dissenyat a partir de les necessitats de formació detectades pel claustre.

A través de sessions dinàmiques i interactives, compartirem coneixements i experiències que us permetran analitzar críticament les vostres pràctiques actuals i identificar àrees de millora. Abordarem qüestions com el suport durant el dol, la importància de les emocions i la mirada sobre el conflicte, com aprenem en equip, i com podem personalitzar els processos d’ensenyament-aprenentatge, a partir de l’avaluació formativa formadora, i a partir de comprendre amb més profunditat els trastorns d’aprenentatge i com abordar-los a l’aula.

Aquesta escola d’estiu és un espai de reflexió i aprenentatge col·lectiu, on tindreu l’oportunitat de connectar amb altres professionals de l’educació, compartir inquietuds i experiències, i crear xarxes de suport mutu. Treballarem plegats per explorar noves estratègies pedagògiques i aprofitar les eines i recursos disponibles per enriquir la nostra pràctica.

Sigui quin sigui el vostre rol en l’àmbit educatiu, si us preocupa la qualitat de l’ensenyament i el desenvolupament dels vostres alumnes, aquesta escola d’estiu és per a vosaltres. Aprofiteu aquesta oportunitat per créixer com a professionals i contribuir a un futur millor per a l’educació.

Es tracta d’una setmana de formació híbrida, amb les següents xerrades i tallers:

Conferència inaugural

Joan Quintana

Educació relacional

 

Joan Quintana és el fundador i director de l‘Institut Relacional, que ha estat actiu durant catorze anys. Amb el Model d’Evolució Relacional (MER) com a eix central, treballa en àmbits com organitzacions, salut, educació i governança pública. La seva missió és acompanyar persones i organitzacions en processos d’evolució, buscant potenciar l’eficiència i la qualitat relacional. Actualment, es dedica a ajudar persones amb responsabilitats a implementar idees i reptes empresarials i socials, a més de participar activament en consells d’administració i patronats per promoure una cultura de relacions basada en el reconeixement mutu i la col·laboració.

Farà una xerrada sobre la importància de cuidar les relacions dins de l’àmbit educatiu.

Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

Dilluns 1 de juliol, 8:30h a 10:30h

Tallers

Processos de dol en l’àmbit educatiu

Dilluns, 1 de juliol d’11:00h a 14:00h

Dimecres, 3 de juliol de 8:30h a 10:30h i d’11:00h a 14:00h

Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

 

Títol: Acompanyament processos de dol en l’àmbit educatiu

 

Impartit per Àngels Miret RialNeus Ballesteros Ventura, membres de l’Associació PrisMa, entitat especialitzada en la formació permanent per a professionals de l’educació infantil i juvenil.

 

Descripció

 

La mort, com a realitat que constitueix la nostra experiència humana, cal poder tenir-la en compte a l’hora d’educar. També és important que considerem els processos de dol en el nostre dia a dia educatiu.

Per això és important que disposem de pautes de reflexió i recursos per no obviar aquests processos que vivim quotidianament, podent acompanyar i promoure un creixement saludable. Adreçat als professionals de la comunitat educativa.

 

Objectius

 

 • Facilitar un espai de reflexió on compartir recursos i propostes per a l’acompanyament al dol d’infants, adolescents i les seves famílies.

 

Ens aproximarem a la pedagogia de la vida, de la mort i del dol per tal d’ampliar la mirada a l’hora d’acompanyar-nos i acompanyar en la pèrdua.

 

Continguts

 

 • Els processos de dol.
 • Gestió emocional en processos de dol. Els propis dols i les nostres emocions. Estratègies d’afrontament del dol i situacions de pèrdua.
 • Acompanyament en el dol. Bases psicopedagògiques. Els propis recursos per acompanyar, els recursos de l’equip. Eines i recursos educatius per acompanyar infants i famílies.

 

Metodologia

 

Les sessions seran teòrico-pràctiques i participatives a partir de les experiències i inquietuds de les professionals de l’equip. S’utilitzaran diferents recursos que permetran la reflexió personal i l’anàlisi grupal de situacions concretes.

Gestió emocional i dels conflictes

Dilluns, 1 de juliol d’11:00h a 14:00h

Dimecres, 3 de juliol de 8:30h a 10:30h i d’11:00h a 14:00h

Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

 

Títol: L’educació emocional per aprendre a ser, estar i fer positivament en els conflictes

 

Impartit per Mireia Cabero, directora de Cultura Emocional Pública i coordinadora del projecte Escoles pel Benestar i Ingrid Piquer, responsable del DOP de l’etapa 2 de Badalona.

 

Descripció

 

En l’etapa escolar, els infants es converteixen en les persones que poden arribar a ser, en col·lectivitat i comunitat, on el conflicte és part rellevant i potenciadora de l’aprendre a ser i a conviure. Desenvolupar eines psicosocials i emocionals per a la gestió positiva del conflicte augmenta la solvència i resiliència infantil. Les escoles i els equips educatius són l’oportunitat per educar en la pau.

 

Objectius

 

 • Desenvolupar coneixement cognitiu i pràctic de l’educació emocional i la seva aplicació.
 • Integrar bons hàbits relacionals, actitudinals, comunicatius i emocionals davant del conflicte.
 • Prendre consciència del propi estil relacional i d’abordament del conflicte.
 • Practicar el protocol de Cultura Emocional Pública d’abordatge del conflicte.
 • Gaudir del procés de treball conjunt.
 •  

Continguts

 

 • Sessió 1. L’educació Emocional. Concepte, sentit i principis de l’educació emocional. Matèria prima: les emocions. Concepte, característiques, com es generen i el seu poder. Competència emocional i benestar emocional. 3 eines de gestió emocional.

 • Sessió 2. El conflicte. Elements claus del conflicte. Factors d’èxit en el conflicte. Casos pràctics.

 

Metodologia

 

Parteix de generar experiències de joc, de reflexió i experiències-repte (casos pràctics) i de l’anàlisi d’aquestes experiències per construir conjuntament coneixement i concloure finalment conceptes teòrics, models de referència i eines i bons hàbits emocionals per a la gestió positiva del conflicte. És una metodologia que, de manera respectuosa i preservant la intimitat, treballa la profunditat humana.

Aprenentatge Cooperatiu

Dimarts, 2 de juliol

De 8:30h a 10:30h i 11:00h a 14:00h

En línia

 

Impartit per Esteve López Gázquez i Santiago Doubtfire Pellicer de la Fundació Trilema, una associació formada per un grup plural de professorat i que té una llarga trajectòria en innovació, investigació i formació d’aquest col·lectiu. Van començar amb aspectes relacionats amb valors, tutoria i Educació per a la Ciutadania, i es va desenvolupar un treball immens de formació i edició de materials per transformar el currículum cap a un model competencial.

 

Descripció

 

Aquest curs introdueix l’aprenentatge cooperatiu com a estratègia clau per al desenvolupament de continguts educatius.

Aprendràs diverses tècniques per potenciar el treball en equip, permetent als alumnes ser agents actius en el seu procés d’aprenentatge.

Descobreix com l’aprenentatge col·laboratiu pot millorar la implicació dels alumnes i fomentar una comprensió més profunda dels continguts, creant un entorn d’aprenentatge enriquidor i participatiu.

 

Objectius

 

 • Diferenciar entre treball col·laboratiu i grupal.
 • Descobrir les claus pràctiques eficaces per a la gestió de grups col·laboratius a l’aula.
 • Vincular gestió d‟aula eficaç i disciplina positiva.
 • Conèixer diferents eines i protocols per a la gestió de grups col·laboratius a l’aula.
 • Diferenciar entre les diferents habilitats a desenvolupar a l’alumnat durant l’aprenentatge col·laboratiu.
 • Avaluar i acompanyar la col·laboració a l’aula.

 

Continguts

 

 • Col·laborar i treballar junts a l’aula: gestió individual i de grup de l’aprenentatge.
 • Eines per a la gestió de grups cooperatius: protocols de participació i estratègies simples i compostes.
 • Gestió de normes i disciplina positiva per a la col·laboració efectiva a l’aula.
 • Elements per al treball de les habilitats col·laboratives: interpersonals, treball individual i autònom i creació dinterdependència.
 • Avaluació i observació del treball col·laboratiu.
 • Millora de l’autoregulació grupal i individual pel treball col·laboratiu.

 

Metodologia

 

Taller en línia i en directe, amb dinamització activa i participativa. Parteix de generar experiències de joc, de reflexió i experiències-repte (casos pràctics) per construir conjuntament coneixement i concloure finalment conceptes teòrics, models de referència i eines per a l’aprenentatge cooperatiu.

Personalització dels aprenentatges

Dijous, 4 de juliol

De 8:30h a 10:30h i 11:00h a 14:00h

En línia

 

Impartit per Esteve López Gázquez i Santiago Doubtfire Pellicer de la  Fundació Trilema, una associació formada per un grup plural de professorat i que té una llarga trajectòria en innovació, investigació i formació d’aquest col·lectiu. Van començar amb aspectes relacionats amb valors, tutoria i Educació per a la Ciutadania, i es va desenvolupar un treball immens de formació i edició de materials per transformar el currículum cap a un model competencial.

 

Descripció

 

El curs ens endinsa en la personalització i en tots els canvis que comporta aquesta nova mirada educativa, que pren com a focus central l’alumne. Per fer-ho possible cal promoure una ensenyança metacognitiva, donar veu a l’alumne, diversificar propostes i flexibilitzar el que passa a les aules, sense perdre de vista que qualsevol proposta parteix d’una intencionalitat educativa, que, a més, ha de poder ser avaluada amb rigor sota un enfocament d’avaluació formadora, formativa i qualificadora.

 

Objectius

 

 • Reflexionar sobre els principis i criteris fonamentals de la Personalització de l’Aprenentatge.
 • Oferir pautes per al creixement en l’aprenentatge personalitzat.
 • Coneixer metodologies i eines per donar resposta a tots els alumnes a l’aula.
 • Explorar fulls de ruta i playlists amb diferents nivells per materialitzar la personalització de l’aprenentatge a l’aula.

 

Continguts

 

 • Què és la personalització de l’aprenentatge?
 • Principis i diferenciació entre diferenciar, atendre la diversitat i personalització.
 • Elements i pautes que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar experiències que permetin la personalització a l’aula.
 • Metodologies que possibiliten la personalització.
 • Eines de programació per al treball a l’aula: fulls de ruta i play list.
 • L’avaluació de l’aprenentatge per a la personalització: eines per a la millora de l’autoavaluació, la metacognició i l’autoregulació.

 

Metodologia

 

Taller en línia i en directe, amb dinamització activa i participativa. Parteix de generar experiències de joc, de reflexió i experiències-repte (casos pràctics) per construir conjuntament coneixement i concloure finalment conceptes teòrics, models de referència i eines per a l’aprenentatge cooperatiu.

Avaluació formativa

Divendres, 5 de juliol

De 8:30h a 10:30h i 11:00 a 12:30h

Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues

 

Impartit per Mariana Morales, consultora especialitzada en avaluació formativa. Acompanya a centres educatius per fer canvis de mirada i per entendre que l’avaluació ajuda a aprendre. En el seu llibre, ‘La evaluación formativa’, reflexiona sobre algunes pràctiques en l’avaluació i proporciona estratègies per regular l’aprenentatge.

 

Descripció

 

Aquest curs pràctic ofereix una oportunitat de reflexionar sobre el paper essencial de l’avaluació en el context quotidià de l’aula. Explorem estratègies i eines per a una avaluació efectiva que promogui l’aprenentatge dels estudiants. Recomanat per a professors de l’ESO i Batxillerat.

 

Objectius

 

 • Distingir els tipus d’avaluació segons la seva finalitat implica una comprensió profunda de les diverses formes d’avaluació, com ara l’avaluació diagnòstica, sumativa i formativa.
 • Comprendre els passos de l’avaluació formativa, des de la recopilació d’informació inicial fins a l’aplicació de mesures correctives.
 • Conèixer les principals estratègies d’avaluació formativa: feedback i modelatge.

 

Continguts

 

 • L’avaluació formativa i sumativa
 • Els 3 passos de l’avaluació formativa.
 • El modelatge per compartir els objectius d’aprenentatge.
 • El feedback de qualitat per a regular l’aprenentatge.

 

Metodologia

 

Parteix de generar experiències de reflexió i experiències-repte (casos pràctics) i de l’anàlisi d’aquestes experiències per construir conjuntament coneixement i concloure finalment conceptes teòrics, models de referència i eines per a l’avaluació formativa i formadora.

Trastorns d’aprenentatge

Divendres, 5 de juliol

De 8:30h a 10:30h i 11:00 a 12:30h

Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues

 

Impartit per Trivium, Institut de Neurociència Cognitiva Aplicada a l’Aprenentatge. És un centre de logopèdia, psicologia i psicopedagogia especialitzat en cognició, llenguatge, aprenentatge i conducta amb més de vint anys d’experiència. 

 

Descripció

 

Amb aquest curs aprendràs la importància de la detecció, la prevenció i la intervenció en els trastorns d’aprenentatge i el seu desenvolupament així com a aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per millorar el procés d’aprenentatge de les persones participants amb trastorns d’aprenentatge. Rrecomanat per a mestres d’EI i EP.

 

Objectius

 

 • Incorporar coneixements científics de la neurociència per afavorir les pràctiques educatives a dins l’aula
 • Facilitar la detecció primerenca dels trastorns d’aprenentatge
 • Col·laborar en el disseny de la intervenció i en el seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives
 • Aplicar estratègies i pautes específiques individualment i a l’aula per atendre els trastorns d’aprenentatge més freqüents

 

Continguts

 

 • Actualització en l’abordatge en l’àmbit educatiu de trastorns d’aprenentatge:

         AACC, TEA i TEL.

 • Supervisió i resolució de casos pràctics.

 

Metodologia

 

Parteix de generar experiències de reflexió i experiències-repte (casos pràctics) i de l’anàlisi d’aquestes experiències per construir conjuntament coneixement i concloure finalment conceptes teòrics, models de referència i eines per a l’acompanyament d’alumnes amb NESE/NEE.

Conferència de cloenda

Genís Roca

Educació i Intel.ligència Artificial

 

Genís Roca és el fundador i president de RocaSalvatella, una empresa de serveis centrada en el desenvolupament de negocis i cultura en les organitzacions a través de les oportunitats que ofereixen les xarxes i la digitalització. És conegut per la seva orientació pragmàtica i centrada en resultats. A més, és fundador de Ressulta, especialitzada en captació, venda i fidelització, i de Optimist Capital, dedicada a invertir en projectes tecnològics.

Amb una àmplia experiència en l’àmbit digital, ha ocupat càrrecs com a director general d’Infonomia i gerent de les iniciatives en Internet de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha estat reconegut com un dels 25 espanyols més influents a Internet pel diari El Mundo i premiat com el millor conferenciant per la patronal catalana Foment.

Amb una formació en arqueologia i un MBA, és autor de diversos llibres i contribueix regularment en mitjans de comunicació. També exerceix com a docent en diverses universitats i escoles de negocis.

Farà una xerrada inspiracional sobre l’educació i la Intel·ligència artificial.

 
Escoles Garbí Pere Vergés d’Esplugues
Divendres 5 de juliol, 12:30h a 14:00h. 

Formació en línia asíncrona

Bullyzero

Impartida per ISWOLK TECHNOLOGY, SL, amb el suport del Departament d’Educació, el Ministeri i la Unió Europea.

 

Descripció

 

L’activitat formativa consisteix en treballar el bullying, el ciberbullying i l’assetjament utilitzant un simulador digital (on es treballaran totes les CDD recollides al MRCDD) que presenta diversos casos i incidents crítics a través d’il·lustracions, vídeos, imatges, so o realitat virtual que es poden donar a les aules i als centres educatius o fora d’aquests.

 

Objectius

 

 • Conèixer els diferents tipus d’assetjament escolar i ciberassetjament, les seves característiques, manifestacions i conseqüències així com identificar els seus factors de risc i protecció.

 • Analitzar el paper de les noves tecnologies en l’assetjament escolar i ciberassetjament, i les estratègies de prevenció i abordatge digitals que es poden fer servir.

 • Adquirir habilitats i procediments d’anàlisi, intervenció i seguiment, davant de situacions d’assetjament escolar i ciberassetjament, des de la perspectiva del professorat. 

 • Practicar habilitats de comunicació i diàleg de tipus normatiu, persuasiu, argumentatiu, negociador i generatiu.

 • Crear mecanismes institucionals per fer front a situacions d’assetjament (com una Comissió de mediació, un Gabinet de Crisi, etc.) per elaborar i crear protocols, normes i instruments que tractin d’eliminar qualsevol situació d’assetjament, així com utilitzar la tecnologia digital en totes les comunicacions internes i externes necessàries. 

 

Continguts

 

 • L’assetjament. L’assetjament presencial versus el ciberassetjament. Els tipus d’assetjament segons els motius; l’agressor i la víctima; la modalitat de l’agressió. Els rols en una situació d’agressió: agressor/s, víctima/es i observadors actius i passius.
 • Els protocols d’actuació, consensuada i immediata, davant de situacions extremes d’assetjament o ciberassetjament.
 • L’anàlisi de la naturalesa dels principals factors que incideixen en una situació d’assetjament o ciberassetjament.
 • Les estratègies de comunicació i d’intervenció. Definició i aplicació de les més apropiades en cada situació.
 • La recollida de les evidències que manifestin clarament l’eficàcia del procés que s’està seguint i la obtenció de resultats òptims.
 • La creació de mecanismes institucionals per fer front a situacions d’assetjament.
 • La producció de vídeo-casos que permetin dramatitzar situacions d’assetjament o ciberassetjament que hagin succeït o podrien succeir en el centre educatiu i l’anàlisi del mateix com a una eina d’auto-formació i apoderament.
 • La mostra de sentiments (compassió i empatia) per les persones agredides.
 • L’actuació activa enfront de situacions d’assetjament.
 • La comunicació i el diàleg de tipus normatiu, persuasiu, argumentatiu, negociador i generatiu.
 • La participació en l’elaboració i creació de protocols, normes i instruments que tractin d’eliminar qualsevol situació d’assetjament.

 

Metodologia

 

L’activitat formativa s’estructura en tres parts o fases:

 • Fase I (10 hores). Introducció al projecte. Sessió inicial (3h) ja sigui presencialment al centre educatiu o bé amb videoconferència síncronament per presentar el projecte, la seva estructura, funcionament, continguts a treballar i objectius a assolir.
 • Fase II (35 hores). Treball amb el simulador. Un cop feta la primera part introductòria es passarà a treballar amb el simulador digital. Dins el simulador es presentaran diferents casos, situacions i incidents crítics que ens podem trobar a les aules d’educació primària i a l’ESO, i els i les participants hauran de prendre decisions i veure les conseqüències de les mateixes. L’eina digital permet tractar un mateix cas des de diferents punts de vista, representant diferents rols per entendre les diferents realitats i perspectives que pot tenir. En funció de la tria de resposta i actuació que faci el o la participant, el simulador li donarà una resposta o una altra amb les conseqüències corresponents. Consistirà en una activitat auto-formativa en el sí del simulador, el qual proporcionarà feedback en relació a cada decisió adoptada. El rol del formador serà d’acompanyant i de suport per poder resoldre dubtes que puguin sorgir.
 • Fase III (15 hores) Proposta d’intervenció i portafoli. Un cop finalitzada la tasca amb el simulador, es presentaran tres activitats per posar en pràctica i reflexionar sobre allò après en les fases I i II.