Escola Garbí Pere Verges

Per què un Batxillerat Artístic?

Batxillerat artístic Garbí Pere Vergés

Fa ja 9 anys, a les escoles Garbí Pere Vergés vam engegar amb molta il·lusió el Batxillerat Artístic. Des del principi, i seguint els fonaments pedagògics de l’antiga Escola del Mar i les nostres finalitats educatives actuals, vam apostar per un projecte interdisciplinari que situés els alumnes al centre de l’aprenentatge, de manera que el propi alumnat sigui el responsable d’interpretar la realitat o plantejament inicial (sovint un repte social) i, a partir d’aquest punt d’inici, sigui ell o ella mateixa, amb la nostra ajuda, qui va construint el seu propi procés.

Creiem que és profundament formatiu que l’alumne experimenti tota la complexitat de l’elaboració d’un projecte artístic, un projecte que el situï davant de problemes que no es redueixin als paràmetres específics de les matèries que estudien, sinó que vagi més enllà, platejant reptes o situacions que sovint no tenen una única solució i que els fan pensar. Està demostrat que davant de la necessitat de donar-hi una resposta, l’alumnat cerca els recursos que li manquen i creixen les seves competències (Ruiz, 2020).

Es tracta d’impulsar projectes, reptes i situacions a partir de les quals els alumnes aprenguin, creïn i experimentin al voltant d’un estímul o situació social des d’una mirada estètica, filosòfica i artística.

Batxillerat artístic Garbí Pere Vergés

Quines oportunitats de creixement professional té?

En el batxillerat artístic t’ajudem a prendre consciència de quina és la teva idea i a partir d’aquí poder donar forma a aquesta idea a partir de les experiències d’aprenentatge dels referents i les eines. Independentment de la professió, és important estar dotat d’una idea (valors i elements que poden impactar en la societat), d’uns referents (històrics, culturals) i d’unes eines (habilitats conceptuals i tècniques, i estratègies de creació).

Tot aquest procés és possible a partir del mètode d’ensenyament-aprenentatge que apliquem, el qual situa a l’alumnat davant d’un procés creatiu similar a la realitat i als projectes que es desenvolupen en àmbits professionals molt diversos.

Experimentar i aprendre a partir d’aquests projectes aplicats, pot oferir una sèrie d’avantatges que enforteixen les possibilitats d’especialització acadèmica, com graus i formació en camps d’indústries creatives com el disseny, els videojocs, audiovisuals, comunicació, publicitat, el producte gràfic, l’art digital, la il·lustració i la fotografia, el cinema, la televisió, la moda, el disseny de producte, les arts escèniques i culturals, la història de l’art, l’arquitectura, la restauració d’art i l’interiorisme, entre d’altres.

I quines oportunitats de creixement personal té?

Cursar un Batxillerat Artístic aporta molts beneficis de caràcter personal, és a dir, ajuda i complementa el procés continu de millora i desenvolupament en diferents àrees de la vida, com ara l’emocional, la mental, la física, l’espiritual i la social.

Aquest procés, a més, inclou de manera específica competències d’autonomia personal com l’autoconeixement, l’aprenentatge de nous coneixements i habilitats, la superació de reptes i obstacles, i la cerca de significat i propòsits personals.

  • Habilitats comunicatives: l’expressió artística és un mitjà poderós de comunicació que permet estructurar un discurs, expressar idees i emocions, de manera efectiva. Això és necessari en qualsevol camp professional.

  • Habilitats creatives: el batxillerat artístic brinda l’oportunitat d’explorar i desenvolupar habilitats creatives en disciplines com pintura, escriptura, música i teatre, entre d’altres, a partir d’un mètode basat en el coneixement del llenguatge visual.

  • Habilitats de resolució de problemes: l’estudi de les arts requereix creativitat i pensament crític. Això ajuda a desenvolupar habilitats per resoldre problemes de manera innovadora en diversos contextos.

  • Connexió amb la cultura i la història: l’art permet explorar diferents cultures, tradicions i moviments artístics, per tal de comprendre millor el món que ens envolta.

  • Ampliació d’horitzons: l’estudi de les arts ens ajuda a expandir la visió del món, explorar diferents perspectives i expressar-nos de manera única i genuïna.

Tal i com explica Carlos Álvarez, antic alumne del Batxillerat Artístic:

“L’Art, com a reflex directe del moment històric en què es desenvolupa, exerceix un paper crucial en la comprensió de la societat i la cultura. Gràcies al batxillerat artístic, vaig tenir l’oportunitat d’immergir-me en aquesta interconnexió entre història i expressió artística. A través de l’anàlisi de diverses expressions artístiques, he explorat les complexitats de la condició humana i he adquirit una visió més profunda de les influències que configuren la societat actual. Donant-me d’aquesta manera, una sòlida base de coneixements amb la qual treballar posteriorment durant la meva carrera universitària.”

Batxillerat artístic Garbí Pere Vergés

Aquestes competències ajuden a l’alumnat a desenvolupar-se des d’una perspectiva de formació integral. No obstant, per tal de fer-ho realitat i passar de la teoria a la pràctica, és imprescindible que la metodologia i l’aplicació del projecte incorpori totes les competències, objectius i continguts (degudament programats) en forma de reptes o situacions d’aprenentatge.

A partir d’aquest procés formatiu del batxillerat artístic l’alumnat pot aprofundir en la seva dimensió moral i espiritual. Unes competències i habilitats cabdals per desenvolupar-nos en la societat pragmàtica en la qual vivim, que d’una banda exigeix de capacitats tècniques i resolutives, i d’altra banda d’una capacitat reflexiva i crítica.

De fet, investigacions realitzades per acadèmics com Elliot Eisner i Howard Gardner emfatitzen la importància de l’educació artística per fomentar el desenvolupament holístic i les habilitats de pensament crític.

Batxillerat artístic Garbí Pere Vergés

Per tant, aquests reptes o situacions d’aprenentatge, no es limiten únicament als continguts i objectius específics de les matèries de modalitat artística, sinó que incorporen elements de transversalitat i interdisciplinaris amb altres matèries i especialitats, com poden ser la filosofia, la història, la biologia, la química i evidentment tota la part comunicativa i audiovisual d’interpretació de textos i imatges, entre d’altres.

Per exemple, des de la matèria de fonaments artístics, l’alumnat també posa en pràctica l’estudi i la creació de projectes interdisciplinaris (filosofia-ètica, història i ciència) a partir de desenvolupar una comprensió profunda dels conceptes i tècniques artístiques. Aquest repte es formalitza any rere any amb el projecte anual del batxillerat artístic que desenvolupem conjuntament i exposem al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Poden saber-ne més consultat l’article ja publicat a l’espai de coneixement “El projecte artístic, una consolidació de l’eix estètic”.

Un exemple de com l’estudi de les arts pot impactar positivament en la vida d’una persona és el cas de Frida Kahlo, una reconeguda artista mexicana l’obra de la qual reflecteix el seu dolor, la seva passió i la seva identitat cultural, inspirant generacions posteriors a través del seu art únic i autèntic. Per a ella, l’art va ser una eina a través de la qual es va poder descobrir, entendre i trobar el seu lloc en una societat i en un món divers, complex i en constant canvi.

Batxillerat artístic Garbí Pere Vergés

 

“L’art és una forma d’expressió que transcendeix les barreres del llenguatge i ens connecta a un nivell més profund amb nosaltres mateixos i amb els altres”

– John Dewey.

En definitiva, el batxillerat artístic es converteix en una oportunitat educativa pel nostre alumnat per desenvolupar el seu propi procés (concepte, idea, persona); la formació acadèmica (tècniques, eines, estratègies); i tenir una projecció professional coherent amb el món que ens envolta (creatiu, en xarxa, canviant).

El Batxillerat Artístic de les Escoles Garbí Pere Vergés ofereix una experiència educativa transformadora que fomenta des d’un procés personal i holístic, la creativitat, l’empatia i el pensament crític. Considerem que aquest projecte és transformador perquè permet, per una banda, que els alumnes prenguin consciència que a través d’un procés artístic poden contribuir en la construcció d’una societat i un món millor; i d’altra banda, que cerquin des de la reflexió i l’ús del llenguatge artístic, l’ideari personal de bellesa i puguin valorar tot el patrimoni artístic.

Tot això, submergint-se en una comunitat artística vibrant i explorant diverses perspectives, a partir de les quals l’alumnat descobreix i mostra tot el seu potencial i la contribució a la societat.

Els convidem a compartir aquest enriquidor viatge i a descobrir les possibilitats de cursar el Batxillerat Artístic a les Escoles Garbí Pere Vergés.

Gabriel Diaz Cobos
Responsable d’àmbit d’estètica, salut i esport.

Carlos Álvarez
Visual designer i antic alumne del color blanc.

Podeu conèixer el Carlos i els seus treballs a InstagramAlumni stories Elisava i Linkedin.

Batxillerat artístic Garbí Pere Vergés

Més imatges

Un batxillerat amb sortides professionals d’indústries creatives com el disseny, els videojocs, audiovisuals, comunicació, publicitat, el producte gràfic, l’art digital, la il·lustració i la fotografia, el cinema, la televisió, la moda, el disseny de producte, les arts escèniques i culturals, la història de l’art, l’arquitectura, la restauració d’art i l’interiorisme, entre d’altres.