Escola Garbí Pere Verges

No només classes d’anglès

La Cèlia té tres anys i ja comença a entendre perfectament la llengua dels seus pares. Com és el procés per incorporar una nova llengua estrangera si, en principi, tot el seu context és en català? Com va dir el lingüista Stephen Krashen, el procés d’adquisició d’una segona llengua es divideix en cinc etapes que es relacionen directament amb les etapes del nostre projecte pedagògic. 

A l’edat de la Cèlia, la llengua es comença a integrar a través de l’escolta, la immersió i el vincle emocional amb les persones amb qui es vol comunicar. Per això, quan la Cèlia entra a la nostra escola, durant el seu primer any a Infantil 3 es troba amb dos mestres a l’aula: un que li parla en català, la llengua vehicular de l’escola, i un altre que li parla tota l’estona en anglès. Després, a Infantil 4 i 5, seguirà el seu aprenentatge amb una mestra d’anglès 7,5 hores a la setmana i l’inici del mètode CLIL. Així doncs, el procés d’adquisició d’aquesta segona llengua estrangera és un procés natural, que es produeix quan s’utilitza el llenguatge en tot tipus de situacions de comunicació autèntica.

En Marcel, germà mitjà de la Cèlia, ja sap escriure. Enguany és a l’etapa 1.2, que s’anomena, segons Karshen, de «producció inconscient primerenca». Al taller d’anglès ja treballa les quatre destreses (comprensió, expressió oral, comprensió lectora i expressió escrita); però, a més a més, també treballa la llengua anglesa en context a totes les àrees d’aprenentatge i al projecte integrat. Quan fa activitats en anglès al taller de matemàtiques o veu vídeos en versió original al taller de música, en Marcel s’exposa a l’anglès en un context autèntic i significatiu.

En Marcel té dos especialistes al taller d’anglès: un de fix i l’altre que només ve a la meitat de sessions. Al Marcel li agrada molt sentir accents una mica diferents de la mateixa llengua i veure com li expliquen i resolen els dubtes cadascun a la seva manera.

La germana gran d’en Marcel i la Cèlia es diu Carlota i estudia ESO. La Carlota parla molt be l’anglès i ho entén gairebé tot. A partir de l’etapa 2.1 es treballen totes les destreses a través d’activitats significatives i adaptades sempre a les edats i necessitats dels alumnes. La Carlota també té dos especialistes a l’aula en els tallers d’anglès, i a totes les altres àrees treballen part del contingut en aquesta llengua. Quan cursava segon d’ESO va començar a estudiar el Batxillerat Dual, una certificació que li permet cursar virtualment el batxillerat dels Estats Units, treballant l’anglès a través de la immersió lingüística, personal i tecnològica. L’any vinent la Carlota marxarà una setmana a Budapest, amb un programa Erasmus+ de l’escola. Amb aquest projecte no només es promou la cooperació amb institucions i centres educatius de diferents països europeus per a l’intercanvi de bones pràctiques i innovació educativa, sinó que, al mateix temps, s’ofereix a estudiants com la Carlota un entorn real que els facilita la interacció de diferents competències.

Tal com deia el Sr. Pere Vergés «no només hem de saber altres llengües, sinó que hem de saber comunicar-nos a través d’elles». En tot el procés d’adquisició i aprenentatge del nostre projecte no només posem èmfasi en adquirir coneixement lingüístic, sinó també en les habilitats comunicatives necessàries per expressar-se amb eficàcia i comprendre altres persones que parlen llengües diferents. El coneixement de llengües és fonamental per a una educació completa i per al desenvolupament personal i cognitiu dels individus; i, a més a més, és un acte de respecte cap als altres i cap a un mateix.

En resum, a les escoles Garbí Pere Vergés es fomenta l’ensenyament de llengües estrangeres des de les primeres etapes educatives, seguint un procés d’adquisició gradual i adaptat a les diferents edats dels alumnes. Això permet que els alumnes desenvolupin una competència lingüística sòlida i efectiva que els permet obrir-se a altres cultures i enriquir-se en l’àmbit personal i en el professional.

Com va dir el psicolingüista britànic Frank Smith, «one language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way». A les escoles Garbí-Pere Vergés, estem compromesos a ajudar el nostre alumnat a obrir totes les portes del camí de la vida a través de l’aprenentatge de llengües estrangeres amb un projecte ben consolidat i un equip motivat i professional.

 

Eulàlia Martí Coronado 

Responsable de l’Àmbit Lingüístic i de Comunicació

Més imatges