Escola Garbí Pere Verges

L’avaluació final: posem a prova tot el que s’ha après al llarg del curs

UT Síntesi

Si recordeu els finals de curs de quan estudiàveu, segurament que us vindran al cap els exàmens escrits, en què havíeu de demostrar els coneixements adquirits durant l’any escolar de manera individual i per a cada matèria per separat. Els resultats es mesuraven a partir de la quantitat de respostes correctes o de la vostra capacitat de memoritzar conceptes i fets a curt termini, sense tenir gaire en compte les habilitats i competències que poguéssiu haver desenvolupat al llarg del curs: empatia, raonament crític, capacitat de negociació…

Aquest enfocament tradicional de l’avaluació, centrat exclusivament en l’acreditació de coneixements, limitava el potencial d’aprenentatge dels alumnes. No es tenia en compte la seva capacitat per aplicar els coneixements en situacions reals, per resoldre problemes complexos o per treballar en equip. L’avaluació final es convertia en una carrera individual per obtenir els millors resultats, deixant de banda altres aspectes essencials per al desenvolupament integral dels alumnes.

Per aquest motiu, i dins de la revisió de les unitats didàctiques d’ESO1 que hem impulsat aquest any amb l’excusa de la implementació de la LOMLOE, hem plantejat una avaluació final ben diferent. Per començar, hem reorganitzat les unitats temporals i hem dedicat una Unitat Temporal de Síntesi a l’avaluació final. Durant dues setmanes, els alumnes s’enfronten a un repte que intenta integrar, de manera competencial, els aprenentatges del curs. La UT de Síntesi parteix de la idea que l’aprenentatge no es limita únicament a l’adquisició de coneixements teòrics, sinó que implica el desenvolupament de competències transversals, com ara la capacitat de resoldre problemes, la comunicació eficaç, el treball en equip i la creativitat. Aquest tipus d’avaluació permet avaluar de manera més completa i significativa els alumnes, ja que es pren en consideració tot el seu potencial i no només la seva capacitat per recordar informació.

El repte de canviar el món

Agafant com a punt de partida l’aprenentatge que els alumnes de primer d’ESO havien fet al llarg de la UT5 sobre la Tàrraco romana i aprofitant l’estada de final de curs a la ciutat de Tarragona, se’ls va plantejar el repte d’identificar una qüestió social o mediambiental real de la ciutat que els motivés, en la qual pensessin que valia la pena implicar-se per fer la ciutat de Tarragona molt més inclusiva, segura, resilient i sostenible.

Els vam demanar si creien que canviar el món era massa ambiciós per a un alumne de la seva edat i que pensessin de quina manera ells podien contribuir a aquest canvi. Els alumnes es van repartir els reptes o problemes reals de la ciutat (excés d’habitatges turístics, microplàstics a les platges del centre, mala qualitat de l’aire…), es van documentar i van definir una hipòtesi per donar una solució al problema. Cada grup va definir la seva metodologia de treball per crear un producte final. El treball de camp a Tarragona va permetre fer enquestes i una anàlisi estadística per avaluar la viabilitat de les solucions proposades. Els alumnes també van dissenyar una pàgina web per recollir tot la feina feta. El procés de metacognició els va ajudar a autoavaluar-se i a trobar aspectes de millora en el grup de treball i, per concloure, es va fer un congrés final entre les dues escoles per presentar les solucions i triar les millors per presentar-les a la ciutat de Tarragona.

Reflexió final

Com veieu, la UT de Síntesi pretén fomentar la comprensió profunda dels temes estudiats, ja que els alumnes han de relacionar-los amb situacions reals i aplicar-los en contextos concrets. Això afavoreix la transferència dels coneixements i la seva aplicació en diferents situacions. Tanmateix, com que el producte final d’aquesta UT de Síntesi és lliure, els alumnes han pogut mostrar la seva capacitat creativa per donar resposta als reptes que s’havien plantejat. Al congrés final hem pogut escoltar un rap amb idees per invertir els fons Next Generation que ha rebut la ciutat, veure la maqueta d’un model d’edifici sostenible, organitzar una campanya de conscienciació per reduir els plàstics a les platges o dissenyar un prototip de catalitzador per reduir la contaminació atmosfèrica. Així fins a un total de 34 productes finals diferents.

Enfrontar-se a aquest repte tan complex i realista ha permès als alumnes desenvolupar la seva capacitat per organitzar-se, prendre decisions i avaluar els seus propis resultats. Aquesta autoavaluació i autoregulació són aspectes clau per al seu creixement personal i acadèmic.

Com deia Pere Vergés, «no és més culte qui sap més. No es tracta del nombre de coneixements adquirits, com si fos un inventari, sinó de la densitat interior, de la reacció davant dels fets i dels interrogants. Del pensar, al saber pensar».

En acabar la UT de Síntesi vam plantejar de nou als alumnes la pregunta inicial: «creieu que sou capaços de contribuir a millorar el món?» I l’aprenentatge que han assolit al llarg d’aquestes setmanes els ha fet veure la importància que poden tenir els joves per impulsar canvis en els reptes del futur.

 

Àlex López-Duran López

Responsable de l’Àmbit Científic, Matemàtic i Tecnològic

 

Natalia Pueyo Ayhan

Secretaria Tècnica d’Innovació

Responsable de l’Àmbit Social

UT Síntesi

Més imatges