Escola Garbí Pere Verges

Keep Calm and ChatGPT

Ja la tenim aquí. Quan pensàvem que la intel·ligència artificial (IA) encara es dedicava a càlculs matemàtics o previsions climatològiques d’alta complexitat, ens n’adonem que ja la tenim a casa, a l’abast de qualsevol persona. Fins i tot, s’ha introduït en els treballs d’alguns alumnes. Fa anys que, en l’àmbit científic i acadèmic, es parla dels grans avantatges de la IA com a eina de personalització de l’aprenentatge (Com personalitzem el treball específic amb plataformes d’aprenentatge digitals?), com a eina d’avaluació i, en definitiva, com una gran eina que ajudaria els mestres en la seva tasca educadora. Però, segurament, sempre acaben sent els més joves els qui primer adopten les noves tecnologies per fer-les servir en el seu benefici.

La plataforma ChatGPT o qualsevol altra que sorgeixi en el futur, lluny de posar-nos en alerta ens il·lusiona. Perquè ens ofereix una nova oportunitat per fer un salt qualitatiu en el procés d’aprenentatge i, com a tal, l’hem de treballar. Avançant amb prudència, però avançant. Coneixent l’eina, provant-la, entenent les seves mancances i sabent quines seran les millors formes d’ús pensant en el benefici dels nostres alumnes i de la nostra tasca docent.

En les últimes setmanes han anat apareixent posicionaments respecte d’aquesta eina des de diferents sectors. Per exemple, l’editorial de la revista Nature, ha actualitzat la seva guia de principis i defineix que els seus autors podran utilitzar la IA per generar idees o ajudar-se en la redacció dels seus textos, sempre que ho acreditin explícitament en els seus articles. Pel que fa al sector de l’educació, nombrosos experts i docents han publicat a la xarxa les seves propostes sobre les possibilitats d’aplicació d’aquests nous instruments a les seves aules.

El posicionament de les nostres escoles

En aquest sentit, el primer que cal abordar amb una mirada crítica és la política de protecció de dades d’aquestes noves eines basades en la IA. En el cas de ChatGPT, per exemple, cada cop que l’utilitzem es produeix una transferència de dades cap a Califòrnia (Estats Units). L’empresa propietària d’aquesta eina no està adherida a cap codi de conducta que permeti assegurar que les dades es tractaran de conformitat amb el que estableix la nostra normativa, que no és altra que el Reglament Europeu de Protecció de Dades. I, a més, s’estableix la possibilitat de compartir informació personal amb tercers sense previ avís i sense limitació, un fet que ens sembla perillós quan parlem de dades de menors.

Per tant, d’entrada, des de les escoles encara no podem recomanar l’ús d’aquesta eina fins que no ofereixi més garanties de protecció de les dades dels nostres alumnes i docents.

Quan aquests condicionants previs i bàsics estiguin resolts, el posicionament de les Escoles Garbí Pere Vergés respecte de l’ús de la IA serà similar al que hem mostrat en altres moments històrics en què han aparegut noves eines en el món en el que vivim:

Les calculadores, els ordinadors, els portàtils, els telèfons mòbils, YouTube, els cercadors, el correu electrònic… La tecnologia sempre sorprèn, al principi, però aprendre a utilitzar-la i adoptar-la és una de les bases de l’aprenentatge.

L’eina de la IA existeix i no podem ni volem negar-la. El que sí que volem és utilitzar-la en el benefici dels nostres alumnes i docents.

La IA ha de ser una eina que ens ajudi a garantir l’aprenentatge, però no podem deixar que l’emmascari. Som plenament conscients que haurem de desenvolupar activitats d’ensenyament i d’avaluació diferents, tenint en compte la presencialitat i l’ús d’eines no digitals.

A les Escoles Garbí Pere Vergés sempre hem treballat per optimitzar l’aprenentatge per competències i projectes. L’aparició de plataformes com ChatGPT i, en general, de la IA, fa més evident la necessitat de l’aposta per aquest mètode. A la vegada, pot facilitar la planificació i la construcció de materials didàctics.

Caldrà seguir reforçant el sentit crític dels alumnes (element clau en el nostre Projecte Pedagògic) per poder aprofitar amb eficiència la plataforma. Els hem d’acompanyar en l’ús crític de l’eina, tenint en compte criteris de veracitat, procedència, intenció, idoneïtat, etc. de la informació que ofereix.

Alguns dels complements que aquesta IA ofereix, de moment, als alumnes poden ser un impuls inicial del procés d’aprenentatge (trenca la por al full en blanc) i, a la vegada, proporcionar diferents models de producció final que poden servir de referents.

Cal tenir en compte que l’aprenentatge a través d’aquestes intel·ligències es produeix en un doble sentit: nosaltres aprenem de la IA a la vegada que ella aprèn de nosaltres. De fet la gratuïtat del seu ús ens ha de donar pistes (i cal que els alumnes en siguin conscients!) que el principal producte d’una eina gratuïta és qui la fa servir.

Volem utilitzar aquest espai per fer-vos saber a tots, mestres, famílies i alumnes, que hi estem al damunt. Que ho coneixem. Que sabem que hi ha preocupacions, inquietuds i, fins i tot, algunes pors relacionades amb la IA en general i amb les seves aplicacions presents i futures. Ja dèiem a l’inici d’aquest text que tot passa per garantir, en primer lloc, els drets legals en el tractament de les dades de la nostra comunitat. Però, a la vegada, a nosaltres ens il·lusiona arribar a utilitzar aquestes eines i ho veiem com una triple oportunitat:

  • Primer, perquè és un complement tecnològic més per fer-lo servir en benefici de l’aprenentatge dels nostres alumnes.
  • Segon, perquè ensenyar-los a fer servir aquesta eina és una manera més de preparar-los per al món tan canviant que els espera.
  • I, tercer, perquè pot ser una eina de gran ajuda en la planificació i la construcció de materials didàctics.

Per tant, en els propers mesos seguirem analitzant i treballant en profunditat aquesta eina, experimentant, discutint i investigant les fórmules per establir el millor model d’utilització d’aquests instruments en benefici de la millor preparació dels qui seran els homes i les dones del demà.

El primer que cal abordar amb una mirada crítica és la política de protecció de dades d’aquestes noves eines basades en la IA.