Escola Garbí Pere Verges Esplugues

Tallers prevenció conductes de risc

La setmana passada els alumnes de les etapes 2 i 3 van iniciar una sèrie de tallers relacionats amb la prevenció de les conductes de risc. Aquests tallers són activitats programades de manera trimestral, des de 6è de Primària fins el Batxillerat i tenen com a motor la prevenció entre els nostres alumnes de totes aquelles situacions de risc personal i social que poden anar vivint en el seu camí fins a fer-se adults. Treballem per fer prevenció en l’àmbit del consum de drogues, la sexualitat, les relacions afectivosexuals i les conductes bàsiques de risc (sociabilització en entorns virtuals, conductes de risc a nivell alimentari…) emprant, sempre, models de tallers basats en l’evidència. Aquests tallers s’imparteixen una mica abans que la majoria dels alumnes arribin a la situació de risc, per donar-los les eines necessàries per tal d’afrontar aquestes situacions. Els tallers són dinàmics, amb diversitat d’activitats i porten l’alumne de la reflexió individual a la grupal i sempre finalitzen indicant quins són els senyals d’alarma que han de conèixer per saber si s’estan posant, o no, en risc.

Els tallers de l’etapa 2 es dirigeixen, essencialment, a potenciar entre els infants les actituds personals i les habilitats socials que seran factors de protecció davant d’aquestes situacions. Així doncs es fomenta la capacitat per prendre decisions d’una manera reflexiva i responsable i es treballen i s’escenifiquen les situacions de pressió de grup a fi que els alumnes comencin a preparar i entrenar totes les habilitats que necessitaran per posicionar-se quan es trobin entre amics que els proposen iniciar-se en el consum de certes substàncies (tabac i alcohol bàsicament), quan comencin a explorar les relacions socials en entorns virtuals (ús de les xarxes socials) o les relacions afectivosexuals.

Els tallers de l’etapa 3 es dirigeixen a afrontar, directament, les situacions potencialment de risc en les que els adolescents es poden anar trobant. En aquesta primera roda de tallers s’ha treballat amb ells el consum de drogues (centrant-nos en el cas del cànnabis) i les relacions de parella (posant el focus en les relacions d’abús).