Escola Garbí Pere Verges Esplugues

Psicomotricitat a EI4

A l’Escola, els alumnes d’infantil tenen psicomotricitat dues hores a la setmana amb la mestra especialista.

A través del moviment i tot desenvolupant les diferents destreses motrius, s’incideix en aspectes tant rellevants com el personal (emocions, seguretat, autonomia…), social (la relació, la interacció) i intel·lectual (l’aprenentatge).

Les activitats motrius i de representació, significatives i vinculades a la vida de l’aula,  els brinda la oportunitat de gaudir, conèixer els límits d’un mateix, relacionar conceptes,  aprendre a través de l’experiència, desenvolupar-se i a relacionar-se.

Una de les aportacions de la psicomotricitat és el desenvolupament del procés de la lectoescriptura. A Infantil 4, concretament, es treballa la coordinació òculomanual, la lateralitat, l’esquema corporal, la distribució en l’espai, entre d’altres.

És clau treballar l’aspecte emocional ja que fomenta l’autoconeixement, l’autoconcepte, la seguretat en un mateix, el reconeixement, i gestió d’emocions mitjançant el joc.

La distribució de les sessions es fa contemplant activitats d’escalfament, activitats principals i, finalment, de tornada a la calma (activitats de relaxació, massatges, yoga, etc).

Si volen veure més imatges poden consultar el blog d’Educació Infantil.