Escola Garbí Pere Verges Esplugues

Ha mort l’arquitecte Oriol Bohigas, creador de l’edifici de l’escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues. El projecte va ser encarregat a l’arquitecte, deixeble de Pere Vergés i coneixedor de la seva visió pedagògica. L’edifici de la Ciutat-Escola segueix fidelment l’ideari de Pere Vergés

 

La construcció de la primera fase es va desenvolupar d’acord amb l’equip de pedagogs, amb la idea que l’arquitectura havia de col·laborar al procés educacional, creant a l’alumne la plena consciència de pertànyer responsablement a una comunitat. Totes les dependències es van agrupar al voltant d’una plaça central coberta d’ús múltiple, encara que fonamentalment utilitzada com a menjador,. L’organització tenia una certa analogia urbana: la plaça central comunitària que aglutinava al seu voltant els diversos àmbits més privatitzats. Al poc temps es va decidir transformar i ampliar l’edifici en tres fases successives, en les quals es va intentar no modificar el concepte inicial. L’espai comú, amb la seva analogia urbana, es va mantenir, però la imatge de plaça es va transformar en la d’una successió de carrers i placetes interiors i exteriors. La tècnica d’ampliació va ser simplement additiva, gràcies al fet que l’edifici no tenia cap rigidesa compositiva i podia créixer segons una morfologia gairebé imprevista, en certa manera relacionada amb les formes populars. Aquest aspecte ve subratllat pels materials i sistemes de construcció usats: parets de maó, aplacats de ceràmica tradicional, formigó i fusta natural.

El nostre condol als seus fills que són tots Antics Alumnes de l’Escola.