Escola Garbí Pere Verges Esplugues

Jan Sabaté, millor Treball de Recerca

Aquest any el treball del nostre alumne Jan Sabaté, titulat :”Procés tecnològic d’hèlix de dron”, i tutoritzat per la Mireia Arquimbau (directora de l’Etapa 3), va resultar guanyador amb la valoració més alta de totes les escoles del municipi d’Esplugues. 

En Jan descriu així la seva recerca:

“Aquest treball de recerca consta, en essència, d’un elaborat procés tecnològic d’uns prototips d’hèlixs de dron. El marc teòric cobreix l’aerodinàmica de les hèlixs, les seves característiques i d’altra informació, com trets del vol de dron o com l’afecten diferents condicions. En la part pràctica, l’objectiu és usar tota la informació compilada per dissenyar models digitals d’hèlixs i produir-les físicament amb la impressió 3D. Hi ha una sèrie d’intents en els quals es dissenyen, construeixen, avaluen i solucionen diverses iteracions d’hèlixs per intentar obtenir models que funcionin a l’alçada d’hèlixs comercials”.

Per altra banda, la nostra alumna Ana del Río va ser finalista amb el seu treball “L’evolució de l’extrema dreta a Espanya”. Tal com explica l’Ana:

“El meu treball de recerca tracta bàsicament de la trajectòria la ideologia de l’extrema dreta des del segle XX fins a l’actualitat dins del panorama nacional. S’inicia tractant la dictadura de Primo de Rivera, seguida de la II República Espanyola, passant per la Guerra Civil, la dictadura franquista i dos partits polítics de l’Espanya novament democràtica. El treball és purament una recerca històrica, i per això el gran gruix de treball ha estat el buidatge d’informació i la seva síntesi mitjançant sempre el mètode científic. La part pràctica tracta més concretament l’extrema dreta actualment representada pel partit Vox. S’analitzen dades electorals del partit, els seus resultats, el perfil del seu votant i el seu ascens al país, i culmina amb les conclusions que responen a les hipòtesis inicialment plantejades sobre el tema”.

Aquests treballs són el fruit de tot un procés que comença a inicis de 1r de batxillerat. Des de setembre fins a febrer, els alumnes de 1r tenen una matèria, d’una hora lectiva a la setmana, que es diu: Treball de Recerca. Aquí aprenen a elaborar-se preguntes i transformar-les en hipòtesis i objectius. A partir d’aquí, els acompanyem en la seva tria de tema i realitzen el seu projecte de recerca.

A partir d’aleshores, se’ls assigna un director per continuar amb el seguiment més personalitzat durant tot el curs i bona part de l’inici de 2n de batxillerat, fins que a l’octubre es fa el lliurament definitiu i la defensa oral.

Al llarg de tot aquest procés, els alumnes tenen diferents bancs de recursos per poder construir la seva investigació. També els acompanya, com dèiem, el director de recerca amb diferents trobades. Finalment, cada any celebrem a l’escola el: Congrés de Treball de Recerca. Aquest és un moment de trobada entre les dues escoles amb conferències i tallers que ajuden l’alumnat a enriquir la seva recerca.

Estem molt orgullosos de la qualitat de les recerques del nostre alumnat. Tant l’Ana com en Jan, han sigut avaluats molt positivament per experts externs al centre. Això demostra la qualitat dels seus treballs. A més a més, és un gran orgull que en Jan hagi estat puntuat amb la nota més alta i fos convidat a explicar el seu treball davant de tot un auditori amb les famílies, professorat i representants de l’administració pública. Esperem que aquest sigui només l’inici de moltes investigacions futures.

Més imatges