Escola Garbí Pere Verges Esplugues

Els hàbits no són innats, els hàbits s’aprenen

A les Escoles Garbí Pere Vergés, entenem que l’autonomia és un eix de treball fonamental que comença a l’etapa d’Infantil i té l’objectiu de desenvolupar habilitats d’autogestió i empoderament personal. Els hàbits ens donen pautes de comportament, costums i actituds que ens ajuden a estructurar-nos, orientar-nos, en definitiva, formar-nos de manera més integral. La seva adquisició ens donarà valor per a tota la vida. 

Considerem que adquirir-los a través de les rutines, és un dels principals pilars de treball. Les rutines són actes que es repeteixen dia rere dia amb un ordre i temps aproximat. A les Escoles Garbí Pere Vergés, en l’etapa d’Infantil posem les bases sòlides d’un compromís entre família i Escola perquè només amb la implicació d’ambdues parts ens apropem a l’assoliment d’aquests hàbits que ens facilitaran l’èxit en molts sentits. Apostem per un camí amb un treball comú, en el que es respecta el ritme evolutiu de cada infant i això farà que l’evolució natural i l’error formin part de l’aprenentatge. Cal donar valor a l’esforç i al temps que cada nen o nena necessita per obtenir allò que es proposa.  

De quins hàbits parlem? 

Es tracta de potenciar, per exemple, els hàbits socials que tenen a veure amb compartir els materials, ajudar els companys, respectar el torn de paraula i escoltar els altres. També saludar en arribar i marxar d’un lloc. Però no ens podem oblidar de saber perdonar, demanar si us plau i donar les gràcies. Fan referència a tot allò que els nostres alumnes necessiten per enfrontar-se a unes relacions plurals i que presenten reptes constants en el seu dia a dia. 

Quan parlem de ser autònoms a l’hora de posar i treure’s les sabates o la jaqueta i tenir cura de mocar-se, rentar-se les mans abans de menjar i després d‘anar al lavabo, ens referim als hàbits d’autonomia i higiene personal. Aquests hàbits, més enllà de l’autonomia, els omplen la motxilla de reforç positiu i en conseqüència autoestima que els permet créixer i seguir enfrontant-se a situacions quotidianes més complicades. 

També cal donar valor als hàbits de treball i, per tant, tenir present que han d’afrontar responsabilitats, a la nostra Escola en forma de càrrecs. Aquests els permeten equivocar-se, oblidar-se i alhora seguir esforçant-se i millorant en qüestions que van més enllà de l’àmbit personal. L’objectiu és que es mostrin capaços i tolerin la frustració com quelcom molt relacionat amb el seu creixement. 

Mostrar-se tranquils, concentrats i exigents amb ells mateixos, però alhora creatius, il·lusionats amb els reptes i les tasques que se’ls plantegen des de l’Escola. 

Per acabar i no menys importants, treballem els hàbits d’ordre i per tant empoderem els infants  a l’hora de  penjar la jaqueta, recollir el material, deixar ben posada la cadira quan ens aixequem… perquè valorin que l’estètica és quelcom que ho embolcalla tot i que fa més fàcil les seves tasques. 

L’Art de les Rutines: Seguretat i Preparació per a la Vida. 

Les rutines ofereixen als nens un sentit de seguretat i tranquil·litat, ja que saben què esperar sense necessitat de l’aprovació constant d’un adult. Això, al seu torn, els facilita l’aprenentatge i la preparació per a les futures etapes de la seva vida. 

És important ajudar els infants a entendre que cada acció senzilla que realitzen és fonamental i necessària per aconseguir la següent. És crucial reconèixer qualsevol petit progrés i reforçar positivament la seva dedicació i implicació. Aquestes situacions ajuden a construir la seva autoestima, la seva motivació i a fomentar la seva continuada autonomia. 

En paraules de R. Driekurs (2003) “La rutina diària és per als nens el que les parets són per una casa, els dona fronteres i dimensió a la vida. La rutina els dona la sensació de seguretat. La rutina establerta dona un sentit d’ordre del qual neix la llibertat”.
 

Deixem-los créixer i alhora acompanyem-los a fer-se grans. Junts, família i Escola, estem construint les bases d’una educació que donarà valor a les vides dels nostres infants per sempre.  
 

Paula Barea Pérez
Coordinadora Etapa 1 Cicle 1

 

Més imatges