Escola Garbí Pere Verges Esplugues

El procés de lectoescriptura a les nostres escoles

El procés d’adquisició del llenguatge és fonamental per al desenvolupament integral de l’alumnat, començant des de les etapes primerenques de l’educació. A través de la pràctica del llenguatge oral, els nens i les nenes no només aprenen a organitzar el seu pensament de manera coherent, sinó que també adquireixen un vocabulari ric i divers, tot aprenent a expressar idees i emocions de manera respectuosa i desenvolupant el pensament crític. Sense aquesta base, és difícil aconseguir un bon domini del llenguatge escrit.

Creiem important dissenyar una seqüència didàctica progressiva i rica, basada en els avenços neurocientífics, que tingui en compte les necessitats de cada alumne i respecti el seu desenvolupament individual. A través d’aquesta aproximació, ens assegurem que cada infant pugui progressar des de la seva zona de desenvolupament proper.
Cada vegada coneixem més com funciona el nostre cervell i això impacta directament en saber com aprenem i què necessitem perquè l’aprenentatge es consolidi i sigui transferible i connecti amb altres coneixements.

A l’escola donem molta importància al llenguatge oral. En el cicle d’Infantil es treballa de manera específica la consciència lèxica, sil·làbica i fonètica, la discriminació auditiva, la rima, el desenvolupament visual. També la motricitat fina, el traç, el gaudi de la lectura, l’escolta de contes, etc. Quan els alumnes estan preparats, s’inicia el principi alfabètic, on descobreixen que els sons que emeten es poden representar gràficament amb lletres. Aquest moment marca el pas diferencial en la formació del llenguatge i és en aquest punt quan tots els prerequisits que han estat treballant s’evidencien i faciliten una bona adquisició del llenguatge escrit.

En la majoria d’ocasions és al final del cicle d’infantil que, de manera gradual, els nens i nens comencen a escriure les primeres paraules amb ortografia natural (tal com sona la paraula) i de mica en mica, durant la Primària, van introduint les primeres regles ortogràfiques així com aplicant l’ortografia arbitrària.
A l’escola tenim diferents activitats transversals que ajuden a tot aquest procés. Algunes d’elles són:

– Biblioteca d’aula als cicles d’Infantil, EP1 i EP2.
– Biblioteca d’escola on tots els alumnes llegeixen setmanalment i poden fer recerca.
– Padrins lectors: els alumnes d’EP6 apadrinen alumnes d’EP1 i llegeixen una estona setmanalment amb ells.
– Tallers de llengua.
– La crònica.

El més important és poder gaudir de la lectura i de l’escriptura, trobant en elles la manera de transmetre, comunicar-nos, comprendre i viure mil i una aventures. 

Més imatges