Escola Garbí Pere Verges Esplugues

El Consell de Govern

En el nostre projecte pedagògic l’alumnat és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i això, a la vida social, es tradueix en el funcionament del dia a dia a les nostres ciutats-escoles. 

Cada classe escull els seus càrrecs que van canviant a cada UT. Aquests són representats pels càrrecs generals del Consell de Govern dels alumnes d’EP6, que s’encarreguen de supervisar, així com de ser l’exemple dels càrrecs de les diferents classes. El consell de govern el formen els alumnes del color guanyador del recompte de dècimes de l’actuació anterior. En el Consell de Govern hi ha nou conselleries i el nen o nena que té més dècimes, del color guanyador, comença escollint el càrrec, després tria el segon amb més dècimes, i així consecutivament. 

Ser del consell de govern és un càrrec amb molta responsabilitat, ja que la seva funció és essencial perquè els càrrecs del cicle funcionin i en conseqüència, el dia a dia de les nostres escoles. A més a més, el consell supervisa l’actuació dels càrrecs de les altres classes, és l’encarregat d’engegar el menjador cada dia i dir avisos, notícies, i informacions rellevants del cicle. També, són els encarregats del noticiari general centre informatiu de la nostra vida social. 

Amb la nostra vida social, l’alumnat aprèn competències per a la vida i ens permet guiar-los perquè siguin competents en un món canviant. 

Nil Juvé
Coordinador Etapa 2 Cicle 1 

Més imatges