Escola Garbí Pere Verges Esplugues

El calendari a Infantil

A EI3 es treballa oralment cada dia fent referència als dies de la setmana, els mesos, les estacions i les diferents parts del dia… Més tard, a EI4, s’introdueix el calendari setmanal per adquirir la noció del pas del temps. A EI5, tenint en compte el moment evolutiu dels nens i nenes, s’afegeix el calendari mensual on els infants hauran de fer ús diari de les matemàtiques per anar omplint els números del mes. Aquesta progressió implica treballar la noció del temps cada vegada de forma més abstracta.

El calendari ens permet treballar la numeració, el càlcul, l’estimació, les sumes, les restes… amb tots els esdeveniments rellevants d’Escola.

Per a consultar aquesta i altres notícies, poden accedir al bloc d’Educació Infantil