Escola Garbí Pere Verges Esplugues

“Dels migrants climàtics als refugiats pel canvi climàtic”

El dijous 25 de novembre, la dra. Maria del Carmen Llasat, llicenciada en Catedràtica de Física de l’Atmosfera, va venir des del Departament de Física Aplicada de la UB (Universitat de Barcelona) per informar-nos sobre els efectes que ha tingut el canvi climàtic a les migracions per causa de desastres naturals.

Principalment, ens ha conscienciat de que els riscs naturals no són un tema nou a l’actualitat, i que ha afectat sempre als més vulnerables. El canvi climàtic és un gran risc, i els seus principals components són l’emissió de gasos com l’ozó, el diòxid de carboni, el metà i d’entre altres. Aquests han provocat que augmenti el nombre de desastres naturals al planeta, i que ocorrin amb més freqüència, i aquests són els responsables del moviment migrant. Segons el que ens ha explicat la Sra. Llasat, el moviment migrant depèn de la natura, la severitat dels desastres, la vulnerabilitat de les construccions del territori afectat i l’exposició.

El principal risc de les migracions són el gran component d’aiguats, que engloben les inundacions, i els terratrèmols. Aquests fenòmens han provocat un gran augment d’emigrants, fins a 105 milions de persones desplaçades a l’any. A més a més, els territoris més afectats per aquest problema no tenen les mesures de seguretat necessàries per evitar el desplaçament d’una gran massa de gent, com són els sistemes d’alerta primerenca.

A Marsella, es va trobar una cova localitzada a 37 metres sota l’aigua. En una de les parets, es va trobar una pintura rupestre d’un pingüí. A més a més, al desert d’Àfrica també es van trobar unes pintures que representaven a dues persones nedant. Aquests descobriments signifiquen que en el passat, hi ha hagut canvis climàtics que han conduit a migracions, és a dir que les migracions no han estat cap esdeveniment actual, sinó que els efectes actuals del canvi climàtic en el món han augmentat les seves quantitats.