Escola Garbí Pere Verges Esplugues

Consell de Govern

És una manera d’entendre l’aprenentatge, de manera: participativa, democràtica, i sempre pensant en el bé comú.

L’escola funciona gràcies als càrrecs que trien els nostres alumnes i que són representats pels Consell de Govern. A l’Etapa 1, els nens i nenes d’EP3 són Consellers i setmanalment es reuneixen amb els responsables dels càrrecs dels cursos més petits. En aquestes reunions comparteixen experiències, s’ajuden a resoldre dubtes i acorden maneres de fer per a que les seves funcions es desenvolupin el millor possible. Aquesta setmana s’han reunit a la Conselleria de Comunicació, la de Representació i la de Menjador.