Escola Garbí Pere Verges Esplugues

Batxillerat Artístic: la percepció

Per una banda, conèixer i experimentar com funciona la percepció visual, especialment les lleis que l’escola de la Gestalt va enunciar a inicis del segle XX.

Per altra banda, un primer acostament al procés creatiu mitjançant un viatge d’introspecció personal. Utilitzem l’expressió CAOS-COSMOS per a designar un dels aspectes essencials de la percepció i de la creació humanes que és la necessitat imperiosa que tenim els humans de veure-crear ordre (cosmos) en la confusió (caos). És un impuls bàsic heretat a través de l’evolució biològica i que té profundes arrels psicològiques.

El procés creatiu

Comencem creant un Caos a base de punts disposats de manera aleatòria sobre l’espai pictòric. Utilitzem la tinta xinesa com a vehicle i totes les eines que podem per a configurar els punts: plomí, canya, manyoc de paper, tros de cartró, empremta digital…

Sobre aquest caos, disposem paper vegetal sobre el qual experimentem les lleis de la Gestalt, cadascuna a un paper independent: llei de proximitat, de semblança-igualtat, de continuïtat i de tancament-bona forma. Utilitzem barres de colors pastel. A cada paper, hem fet un acte de llegir un ordre particular.

Superposem tot aquest material, tots aquests ordres, i fem el primer acte pròpiament creatiu: decidim la selecció d’elements que volem per a la nostra composició final, el nostre COSMOS. Acte seguit, dibuixem a mida més petita la composició i esbossem els colors que volem utilitzar. Serà l’esbós per a la imatge definitiva.

La imatge final del procés es construeix fent una primera capa de pintura sobre tota la superfície del paper. Sobre aquesta base cromàtica, traspassem la composició i omplim cada àrea amb capes més o menys translúcides de pintura acrílica per a jugar amb la riquesa cromàtica de les superposicions de colors.

Els 5 reptes

Aquesta primera proposta s’emmarca dins del plantejament global del curs i que organitzem en 5 reptes. Al Repte 1, amb el pas del CAOS al COSMOS, ens familiaritzem amb les possibilitats de la percepció i de transformar la necessitat d’ordre en impuls creatiu. La resta de propostes d’aquest repte exploren les possibilitats creatives, expressives i comunicatives de la composició dins l’espai pictòric bidimensional.

Als Reptes 2 i 3, explorem la representació bidimensional del món tridimensional, especialment pel que fa a la forma, tan simples com complexes, tan geomètriques com orgàniques. Al Repte 4, explorem maneres d’expressar la nostra subjectivitat a la imatge, especialment pel que fa al tractament del color i de la matèria. Finalment, al Repte 5 incorporem la capacitat de representar l’espai tridimensional mitjançant les perspectives i utilitzem tots els recursos apresos al llarg del curs per a desenvolupar un projecte de creació en el llenguatge de la il·lustració.

En resum, amb el pas del CAOS al COSMOS, iniciem un camí d’exploració de les possibilitats creatives, expressives i comunicatives del llenguatge visual a l’espai pictòric bidimensional i que culmina amb la creació d’un projecte artístic que les integra.

Miquel Pescador
Professor d’Art
Garbí Pere Vergés Esplugues

Més imatges