Escola Garbí Pere Verges Esplugues

L’adaptació a EI3

Per adaptar-se a l’escola, cada infant necessita comprensió, dedicació… i, no ho oblidem, temps. El seu temps. L’adaptació dura un període variable i la característica més important és que cada infant té, ha tingut i tindrà una resposta única davant la situació que es crea a principi de curs. Per a alguns ha estat un nou espai i, per a gairebé tots, noves persones a qui dirigir-se per sentir-se atès. Cada infant mostra unes necessitats molt variades i úniques i els estem oferint el que han necessitat per adaptar-se a la classe, per sentir-se bé i per mostrar-se feliços.