Escola Garbí Pere Verges

Escola d’estiu: el treball cooperatiu

TREBALL APRENENTATGE COOPERATIU

Per què estructurar l’aprenentatge de manera cooperativa? Quins canvis suposa? Aquest va ser el tema de la xerrada de Ramon Lago (Coordinador del Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat i aprenentatge cooperatiu de la Universitat de Vic.) a la nostra Escola d’estiu. La competència per a cooperar no és genètica. S’aprèn. Si algú ha d’aprendre, algú ha d’ensenyar.

Com a punt de partida, podem donar tres idees:

  • La única manera de fer possible aules inclusives és estructurar-hi l’aprenentatge de forma cooperativa.
  • No pot haver-hi cooperació en una aula si prèviament se n’han exclòs els que són diferents.
  • Difícilment es poden practicar i, per tant, aprendre, algunes competències bàsiques si els alumnes no tenen l’oportunitat de treballar junts, en equip, dins de l’aula, de forma continuada.

Cooperar per aprendre / Aprendre a Cooperar

En l’estructura de l’activitat cooperativa els alumnes s’ajuden a aprendre. Tenen una doble responsabilitat: aprendre i contribuir a l’aprenentatge dels seus companys. L’aprenentatge és individual però es pot realitzar a través dels equips. Així aprenem de manera més profunda, més diversificada i més funcional.

Per últim, és important destacar que parlem d’equips, no de grups. Perquè els equips suposen interdependència i, en canvi, els grups no. En un equip, si un integrant no avança no estem aconseguint l’objectiu col·lectiu de l’equip. I és evident que, a l’escola, hem d’avançar tots junts per aconseguir el màxim potencial de cadascú.

TREBALL APRENENTATGE COOPERATIU

La competència per a cooperar no és genètica. S’aprèn. Si algú ha d’aprendre, algú ha d’ensenyar.