Escola Garbí Pere Verges

Els professors també van d’Erasmus! 

En aquesta època moderna, el rol del mestre no es limita a la transmissió de coneixements; implica una evolució constant per respondre a les demandes canviant de l’entorn educatiu. En aquest context, la formació contínua esdevé un pilar fonamental per potenciar la docència i enriquir l’experiència educativa dels alumnes. 

Formació a les Escoles: Un fonament Essencial 

Les institucions educatives no només són entorns de formació per als alumnes, sinó també espais per al desenvolupament continu del professorat. A Garbí Pere Vergés, entenem la importància de la formació interna, que promou una actualització constant en mètodes pedagògics, eines tecnològiques i enfocaments innovadors. A més de les formacions específiques per millorar les seves competències, els nostres docents segueixen un pla de formació de centre alineat amb el nostre projecte pedagògic. 

No obstant, des de l’obtenció de l’acreditació Erasmus+, les nostres escoles han ampliat les oportunitats de formació del professorat més enllà de les aules, del centre i del país. Durant l’últim curs, un total de 25 professors van viure experiències enriquidores que els van permetre adquirir noves perspectives, compartir bones pràctiques i adaptar mètodes pedagògics, enfortint així la seva pràctica docent. 

Cursos STEAM i Treball per Projectes: Fomentant la Creativitat i la Col·laboració 

Amb la nostra voluntat de promoure un enfocament educatiu innovador, 12 dels nostres professors van ser seleccionats per a beques de formació d’una setmana, obrint nous horitzons educatius a través de cursos realitzats en diverses organitzacions europees. 

Un grup de 4 docents va participar en un curs STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) a Oulu, Finlàndia, mentre que altres 3 professors van explorar cursos amb un enfocament específic en el treball per projectes. Aquests mètodes educatius fomenten habilitats essencials com la resolució de problemes, la creativitat i la col·laboració entre els estudiants, alhora que capaciten els docents per a la seva implementació efectiva a l’aula. 

Els cursos becats van oferir una perspectiva actualitzada i ampliada sobre aquests enfocaments pedagògics innovadors. Aquesta experiència va permetre als participants no només compartir coneixements, sinó també connectar amb altres educadors a tot Europa, enriquint les seves pràctiques pedagògiques amb noves idees i estratègies. 

Reforçant la Competència Lingüística: Accés a Projectes Europeus a través del Programa Erasmus+ 

Tenint en compte que la formació en llengües estrangeres, particularment en anglès, no només amplia les oportunitats professionals, sinó que també facilita la participació en projectes educatius internacionals a través del programa Erasmus+.  

Al llarg del passat estiu, set professors van embarcar-se en un viatge d’aprenentatge a diferents ciutats d’Irlanda per aprofundir en la seva competència en llengua anglesa. Aquests cursos no només van millorar les seves habilitats lingüístiques, sinó que també van destacar la importància del CLIL (Content and Language Integrated Learning) com a eina per a l’ensenyament i l’aprenentatge eficaços. 

Job Shadowing: Aprenent d’Experiències Transculturals 

Per primer cop les escoles han apostat per un nou model de formació per als docents de Garbí Pere Vergés basat en l’observació, organitzant setmanes de Job Shadowing dins del marc de l’Erasmus+ Però què és el Job shadowing? El concepte de ‘Job Shadowing’ literalment vol dir ‘treball a l’ombra’, però en el context educatiu, implica un procés enriquidor d’observació i intercanvi d’experiències. 

Es podria relacionar aquest procés amb la teoria de l’aprenentatge social del psicòleg nord-americà Albert Bandura (1925-2021). Segons ell, els processos mitjançant els que s’aprèn són l’adquisició per observació, retenció del model, reproducció i motivació.  O bé es podria entendre com la posada en pràctica de l’aprenentatge basat en l’experiència definit per David A. Kolb, pedagog estatunidenc, qui percep l’aprenentatge com el procés de creació de coneixement mitjançant la transformació de l’experiència, en quatre etapes: Experiència concreta (sentir), Observació reflexiva (observar), conceptualització abstracta (pensar) i experimentació activa (fer).  

Independentment de l’origen del Job Shadowing, actualment la Unió Europea valora molt positivament i promociona aquesta pràctica d’aprenentatge; ja que aquest mètode que reuneix professionals en el mateix camp laboral, pren una dimensió internacional, permetent la connexió i l’aprenentatge entre individus amb rols similars en països diversos, cada un amb la seva pròpia realitat cultural, social i lingüística. 

Així doncs, el Job Shadowing representa una oportunitat d’immersió total en entorns educatius estrangers, permetent als docents absorbir coneixements pràctics i teòrics en un entorn transcultural. Aquesta experiència, que va més enllà de la mera observació, es va manifestar en les estades educatives dels docents a països com Finlàndia, Budapest i Portugal. El mes de gener de 2023, un grup format per vuit docents de diverses etapes educatives va iniciar aquesta modalitat d’aprenentatge realitzant una estada a Finlàndia. L’objectiu principal d’aquesta visita va ser adquirir un coneixement profund sobre el model educatiu finlandès i explorar les possibles adaptacions o adopcions d’aquest model a les nostres escoles 

A més a més, entre gener i març de 2023, quatre professors especialitzats en les àrees d’Economia i Educació Física van participar en una immersió d’una setmana en una escola a Budapest. Aquesta estada els va permetre conèixer en profunditat els projectes pedagògics que s’estaven desenvolupant en aquestes àrees d’aprenentatge específiques, amb la finalitat d’identificar com podrien ser implementats en el context de la nostra organització. Addicionalment, des de l’àrea de serveis, es va organitzar una visita a una escola a Portugal amb l’objectiu d’observar i adquirir coneixements sobre el funcionament d’aquell centre en aquest departament en concret. 

Les nostres escoles com a Referència: Bones pràctiques amb l’ús de les TIC. 

Però no sols els nostres professors han visitat escoles d’Europa, també les nostres escoles han tingut el privilegi d’acollir professors procedents d’altres institucions educatives europees. Aquests professionals han passat una setmana immersos en les nostres instal·lacions amb l’objectiu principal d’observar i analitzar l’ús de les noves tecnologies en la nostra pràctica docent. La seva presència a les nostres escoles ha ofert una oportunitat única per a intercanvis d’idees, perspectives i metodologies. A través de la seva observació de primera mà, aquests professors han pogut explorar com les noves tecnologies s’integren en el nostre enfocament pedagògic, com afecten l’ensenyament i l’aprenentatge, i quins beneficis aporten als nostres alumnes. Aquesta iniciativa no només ha permès un intercanvi de coneixements, sinó que també ha enriquit la nostra visió educativa amb els seus comentaris i aportacions.  

Fem Xarxa a Europa i Innovem 

Les experiències derivades del programa Erasmus+ han representat una immersió directa per als docents en les múltiples oportunitats que ofereix. Més enllà del creixement personal i professional, aquests mestres han establert vincles significatius amb altres educadors d’arreu d’Europa, creant una base sòlida per a futurs projectes i intercanvis educatius. Alguns ja s’han dut a terme en aquest primer trimestre, mentre que altres estan previstos per als propers cursos acadèmic 

Aquesta interacció amb altres professionals de l’educació d’Europa no només ha enfortit els llaços entre les institucions, sinó que també ha ofert nous horitzons educatius als nostres estudiants. Els intercanvis de grups d’alumnes proporcionen una plataforma per al creixement cultural, la comprensió intercultural i l’aprenentatge pràctic, enriquint l’experiència educativa dels nostres alumnes en un món cada vegada més interconnectat. 

Els docents han adquirit noves perspectives, compartit pràctiques i adaptat mètodes, millorant la seva pràctica docent. La formació contínua per al professorat no només és un requisit, sinó una inversió de valor incalculable en la qualitat educativa. En nodrir la capacitació constant, es potencia l’experiència educativa, es fomenta la innovació a les aules i es prepara als estudiants per a un món en constant canvi.

Què han dit els nostres professionals d’aquesta experiència formativa? 

It has been a very positive experience, both academically, professionally, culturally, and personally. 

I would be delighted to repeat again. I want to highlight the good organization. 

M’ha encantat poder participar i beneficiar-me d’un projecte com el que hem dut a terme i estaria encantada de seguir avançant i creixent, tan  personal com professionalment, per poder implementar coses a les nostres escoles. 

It has been a very enriching experience both personally and professionally. 

Es un aprendizaje en todos los sentidos. 

The opportunity to interact with Finnish educators and explore their innovative educational methods was invaluable. 

My Erasmus+ mobility experience has been enriching. I’ve gained insights into diverse teaching methods and educational systems, enhancing my future career prospects. Interacting with diverse individuals improved my cross-cultural skills. Building a network of contacts has opened doors to potential collaborations and opportunities.  

I want to thank the organization for the opportunity to have been able to participate in the program that has allowed me to learn and grow as a person. 

 

Montserrat Figuera Balagueró

Responsable de l’Àmbit de Programes d’intercanvi

Més imatges