Escola Garbí Pere Verges

Com treballem la comprensió lectora a les nostres escoles?

Els recents resultats de les proves internacionals PIRLS i CCBB han posat de manifest la preocupant baixa comprensió lectora entre els alumnes de 4rt i 6è de Primària a Catalunya. Aquesta situació ens insta a reflexionar sobre les possibles causes i a implementar mesures per abordar aquesta competència crítica. S’han expressat diverses opinions sobre el tema, des de la manca d’inversió estatal en educació fins a l’impacte negatiu de la pandèmia o l’ús excessiu de pantalles i xarxes socials per part dels joves.

A les nostres escoles, considerem la comprensió lectora com una habilitat fonamental que es treballa de manera transversal, des de l’Infantil fins al Batxillerat. Entenem que aquesta competència implica desenvolupar diverses habilitats cognitives, com fer inferències, aplicar coneixements en noves situacions i connectar conceptes des de diverses perspectives. Aquest conjunt de competències permet als estudiants comprendre i aplicar el contingut d’un text en diversos contextos.

Aquest ús d’estratègies es combina amb la importància de l’interès, les expectatives i la satisfacció durant la lectura. Però, com treballem la comprensió lectora a les nostres escoles?

1. La nostra biblioteca escolar: L’escola com a casa de la lectura

La biblioteca escolar és l’espai natural de contacte amb la lectura, en interacció contínua amb les aules i la resta dels espais del centre. Les biblioteques de les nostres escoles funcionen com un instrument vital en el procés educatiu, no com una entitat separada i aïllada del programa escolar, sinó com a part integral del procés d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de fomentar el gust i la motivació per la lectura.

“A la biblioteca jo tinc un espai per a relaxar-me. En aquesta sala puc escriure coses del dia a dia, puc llegir llibres o, inclús, a vegades faig papiroflèxia.
A mi m’agrada molt la biblioteca de la meva escola, m’ho passo molt bé i hi estic molt a gust i relaxat.” A. J. (5è de Primària de l’Escola de Badalona)

biblioteca

2. Padrins lectors

Els alumnes de 6è apadrinen als infants de 1r i els acompanyen en el procés de lectoescriptura, motivant-los i guiant-los. És un aprenentatge compartit i ple d’emoció. Un dia a la setmana, padrins i fillols es troben per compartir una estona de lectura junts. Els padrins i padrines ajuden als fillols a través de la seva experiència, amb paciència i il·lusió per avançar en la integració i la mecanització de la lectura.

Les tutores d’EP1 expliquen: “L’apadrinament lector que realitzem a 1r de primària fomenta l’aprenentatge entre iguals mitjançant la lectura individualitzada. Es crea un vincle emocional entre el padrí i el fillol que afavoreix un aprenentatge molt més significatiu per l’infant.”

padrins lectors

3. El llibre lector

A Garbí Pere Vergés, utilitzem el Llibre de Lector com un instrument de metacognició que permet als alumnes identificar les seves preferències lectores i reflexionar sobre el propi procés lector. A més, ajuda el mestre a conèixer les preferències i la capacitat lectora dels seus alumnes en qualsevol moment de la seva escolarització. També es configura com una eina fonamental per formar lectors competents i autònoms, així com fer-los bons usuaris de la biblioteca.

“L’hora de biblioteca era molt important, començar el dia amb  temps de silenci i lectura; relaciono el llibre de lector amb aquests moments, amb el record de les lectures que et transportaven a un món imaginari. Era el teu moment, per estar amb tu mateixa i per a poder volar i viure un món de fantasia.” Irene Alemany, mestra de Primària de l’Escola d’Esplugues i antiga alumna de color blanc.

“Per mi és un llibre on t’apuntes totes les lectures que t’has llegit durant el curs que serveix per saber quines son.” Greta (3r de primària de l’Escola de Badalona)

“A mi m’ajuda a recordar quins llibres m’han agradat perquè d’un curs a l’altre ja no ho recordo.” Nora (3r de primària de l’Escola de Badalona)

el llibre de lector

4. L’estona de la biblioteca setmanal

Cada setmana, els nostres alumnes dediquen temps a llegir llibres, revistes o altres materials de lectura seleccionats segons els seus interessos i nivells de competència. Aquesta rutina quotidiana té diversos beneficis, com el desenvolupament de l’hàbit de la lectura, fonamental per a l’èxit acadèmic i personal. A més, exposa els alumnes a una varietat de gèneres i estils de lectura, ampliant els seus horitzons literaris i estimulant la seva curiositat. La pràctica continuada de la lectura també millora la comprensió lectora, ja que els alumnes aprenen a fer preguntes, fer connexions i reflexionar sobre el que han llegit. A més, fomenta la discussió i la interacció amb els companys, enriquint les seves experiències de lectura.

“La meva classe comença la setmana amb l’estona de biblioteca. La lectura pausada i tranquil·la ens permet endinsar-nos en el ritme de la setmana a poc a poc. Ara estem fent una lectura col·lectiva a classe i m’agrada molt que tots els companys llegim el mateix llibre i que en acabar un capítol puguem compartir el que hem llegit. Trobo molt interessant els diferents punts de vista i les interpretacions que fan els meus companys del llibre, tot i haver llegit el mateix. Llegeixo força a casa, i aquesta activitat que fem a l’escola em permet donar continuïtat al que ja faig en les meves estones lliures.” Mia (1r d’ESO de l’Escola de Badalona)

5. Ensenyar a comprendre textos

Dins dels tallers de llengües, i altres espais d’aprenentatge, es treballen les estratègies de comprensió lectora com l’activació de coneixement previs, la formulació d’hipòtesis sobre el text, la reflexió activa sobre el text, la realització d’inferències, la monitorització (el control sobre la pròpia comprensió) i la recapitulació sobre el contingut, entre d’altres. Fer esquemes, subratllar les idees principals, comparar respostes de comprensió lectora en petits grups, relacionar idees o respondre a preguntes tancades i obertes sobre els textos, juntament amb una valoració raonada, ajuda a posar en relació els coneixements previs, el context comunicatiu i la intenció.

Els tutors d’EP5 expliquen: “A principis de curs treballem una comprensió lectora conjunta. Identifiquem cada pregunta pel seu tipus: si és una pregunta d’inferència, si és una pregunta directa, si és una pregunta d’opinió… Després expliquem que la resposta no sempre estarà al text, sinó que a vegades s’ha de deduir d’allò que els alumnes ja saben prèviament. També els hi diem que, si apareix a la preguna una idea clau, la busquin i subratllin al text, perquè segurament necessitaran aquella informació per respondre a les preguntes.”

Pel treball específic de la comprensió lectora en anglès, des de 6è d’EP fins a 2n de Batxillerat, els alumnes compten amb una plataforma que ofereix un ampli recull d’activitats per desenvolupar les diferents destreses lingüístiques: reading comprehension, listening, speaking i writing. L’eina disposa d’activitats des dels nivells més inicials (Young learners) fins als últims nivells certificats per Cambridge (proficiency), permetent personalitzar els textos que llegeixen els alumnes segons els seus nivells de domini.

6. Acompanyament personalitzat en l’aprenentatge de la lectura

7. La celebració de la cultura del llibre

Sant Jordi es converteix cada any en una data especial per treballar el gust per la lectura a tots els cursos. Amb els infants més petits, s’organitza una Unitat Temporal dedicada als contes, mentre que els més grans participen en concursos literaris o es converteixen en Booktubers recomanant llibres. Aquestes propostes fomenten la lectura activa, on els alumnes han de reflexionar sobre els llibres que volen recomanar. També es cultiva una relació més profunda i significativa amb el món de la literatura, enriquint així la comprensió lectora dels estudiants i la seva apreciació per la diversitat de veus i perspectives que la literatura ofereix.

“La nostra experiència és una mica diferent per a cada una de nosaltres. Per a mi, la Inés, el curs passat va ser el primer cop que em vaig presentar a un concurs com aquest. Venia d’una altra escola, i aquest concurs em va permetre demostrar les meves capacitats literàries i també fomentar molt la meva creativitat.”

“En canvi per a mi, la Paula, aquest concurs és ja una tradició i una experiència molt enriquidora. Hi he participat cada any!. He pogut observar la meva evolució en l’expressió escrita. Penso que és una bona manera de compartir la llengua i la cultura catalana entre els companys de l’escola”. Paula i Inés(1r de Batxillerat de l’Escola de Badalona)

Sant Jordi

8. Implicar a les famílies

Quan els infants llegeixen en veu alta o realitzen activitats de lectura a casa, es produeix un augment en el rendiment acadèmic mitjà. Per això, des de l’Escola, acompanyem les famílies perquè puguin fomentar la lectura a casa, llegint contes als més petits. Amb els alumnes més grans, es pot potenciar el diàleg sobre els llibres llegits, sobre les trames i les seves pròpies interpretacions que ajuden a desenvolupar les seves habilitats per comprendre i analitzar la informació que llegeixen.

9. Comprendre el que llegim: Preparant-nos per a un futur complex

Els diferents eixos d’actuació dins del nostre projecte per fomentar la comprensió lectora tenen un objectiu comú: l’enfocament competencial. Entenem que la lectura és més que la decodificació de paraules; és una eina bàsica per al desenvolupament personal i una font d’aprenentatge contínua. A més, és una eina de socialització que ens permet connectar-nos amb altres persones a través de les històries i les idees.

A través de la promoció de la comprensió lectora, estem preparant els nostres alumnes per afrontar els reptes d’un futur incert i complex. Els proporcionem les eines necessàries per ser ciutadans informats, capaços de prendre decisions informades i contribuir positivament a una societat cada vegada més interconnectada i dinàmica.

La lectura, doncs, no només és una habilitat bàsica, sinó un element crític per al creixement personal i la participació activa en la societat globalitzada del segle XXI. Com ja deia Pere Vergés en el seu Libro de Evocaciones (p. 48): “Per llegir bé, cal llegir molt i per escriure bé, és necessari també escriure molt. Per això hi ha els llibres amb l’objecte precís de fer-los treballar: comentaris, resums, recensions, comparacions i crítica, el treball del qual determinarà un estil i una cultura personal.”

 

Eulàlia Martí Coronado 

Responsable de l’Àmbit Lingüístic i de Comunicació

Natalia Pueyo Ayhan

Secretaria Tècnica d’Innovació

Responsable de l’Àmbit Social

Natàlia Rodríguez Vargas

Responsable de l’Àmbit Recerca i Selecció d’informació