Escola Garbí Pere Verges

Clar i català

El refrany “Clar i Català” ha sigut des de temps immemorials una expressió que simbolitza el fervor i l’amor cap a la llengua catalana. No obstant això, actualment, el seu significat adquireix una nova profunditat enmig dels desafiaments als quals s’enfronta el català. Els recents titulars que alerten sobre la disminució del nombre de parlants i la tendència a la reducció de l’ús de la llengua entre els catalans posen en relleu la necessitat urgent de protegir aquest fonament lingüístic essencial.

A l’Escola Garbí Pere Vergés, com a ambaixadora de coneixements i valors, assumim un paper central en la preservació i promoció de la llengua. El nostre compromís amb el model d’immersió lingüística és un pilar fonamental d’aquesta defensa. A través d’aquest enfocament, assegurem que tots els nostres alumnes, independentment de la seva llengua materna, aconsegueixin un nivell competencial òptim en català.

Els beneficis d’aquest model són innumerables. No només contribueix a preservar la riquesa cultural i lingüística de Catalunya, sinó que també fomenta la cohesió social. Mitjançant la immersió, els estudiants desenvolupen una comprensió profunda i una estimació pel valor de la llengua i cultura catalana com a eina d’expressió i comunicació. A més, contribueix a la formació d’identitats personals enriquidores i a la comprensió intercultural, fonaments essencials per al desenvolupament d’una societat més unida i tolerant.

 

Nous reptes més enllà de les aules

 

Malgrat això, la preservació del català a l’Escola Garbí Pere Vergés no està exempta de desafiaments. En un món globalitzat, l’exposició a altres llengües i cultures pot generar pressions per a l’ús de llengües més dominants a nivell internacional. Això subratlla la importància de reforçar constantment les estratègies educatives per fomentar -ne l’ús actiu i creatiu en els diferents aspectes de la vida quotidiana.

Per això, el curs passat es va establir una comissió ULAE (Usos Lingüístics en l’Àmbit Educatiu) a l’escola, integrada pels coordinadors LIC, inspectors educatius de la zona i membres dels equips docents i directius.  L’objectiu d’aquesta comissió era analitzar la situació del centre, establir objectius de millora i proposar estratègies organitzatives, metodològiques i dinamitzadores per a la millora de la preservació del català al centre.

Promoure iniciatives que en fomentin un aprenentatge dinàmic i motivador requereix una estreta col·laboració entre les autoritats educatives, els docents, les famílies i la comunitat en general. Cal fomentar un clima de suport i interès per la llengua catalana, considerant la seva promoció com un compromís col·lectiu de tots nosaltres.

A més, és vital promoure l’ús del català més enllà de l’entorn escolar. Això no només reforça la rellevància de la llengua, sinó que també fomenta un sentiment de pertinença i identitat entre els estudiants, especialment entre les generacions més joves, essencials per a la continuïtat del patrimoni lingüístic..

En resum, la defensa del català a l’Escola Garbí Pere Vergés és essencial per preservar la identitat cultural i lingüística de Catalunya. Mitjançant una educació compromesa i enriquidora, que posa èmfasi en l’ús i l’aprenentatge del català, aspirem a fomentar una comunitat més conscient i respectuosa de la seva riquesa lingüística. És hora de reafirmar el nostre compromís col·lectiu amb la preservació del català i de reconèixer la seva importància com a part integral de la identitat catalana. Clar i Català: un principi que ha de guiar-nos en la defensa i promoció d’aquest llegat tan preuat a l’Escola Garbí Pere Vergés.

 

Eulàlia Martí Coronado 

Responsable de l’Àmbit Lingüístic i de Comunicació

Més imatges