Escola Garbí Pere Verges

Batxillerat artístic: el Projecte PAU al MNAC

Un any més ens hem trobat al MNAC, presentant el Projecte del Batxillerat artístic de l’escola. Per nosaltres és una oportunitat molt especial per a reflexionar i pensar sobre temes de rellevància social i sobre nosaltres mateixos. Aquest curs especialment, a la nostra escola, amb la implantació de moltes matèries de la LOMLOE i una nova estructura metodològica al batxillerat, hem pogut incloure aspectes socials importants com els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’estudi del patrimoni cultural i la realització de projectes amb la voluntat d’impacte social. 

En aquest marc, el tema del nostre projecte va iniciar-se dins l’eix de desenvolupament sostenible de la cultura de la pau i el vam iniciar titulant com “Art i conflicte”, finalment hem decidit que fos “PAU”. 

Els principals objectius d’aquest projecte, que era el nostre repte, han consistit en: 

  • Conèixer els tipus de conflictes existents, i el seu component generador d’accions posteriors, que ens arriben a través de la cultura visual propera i llunyana. 
  • Potenciar la nostra visió crítica sobre els aspectes formals i de contingut que constitueixen el patrimoni i els productes culturals. 
  • Reflexionar sobre l’impacte social de la cultura visual en relació al tema dels conflictes i la pau. 
  • Dur a terme un projecte artístic amb relació al tema de la cultura de la pau.

Durant el repte, la nostra referència constant ha estat el patrimoni conservat al Museu Nacional d’Art de Catalunya, en concret, les obres les sales d’art medieval i les sales dedicades a la guerra civil espanyola. 

​Com és habitual en els projectes artístics, hem seguit una sèrie de fases que en aquest cas podríem resumir en 3:   

1. Plantejament i reflexions al voltant del tema de la pau i el conflicte. 

En aquest punt ens hem centrat en reflexionar com els artistes d’altres èpoques i contextos han expressat diferents conflictes (interpersonals, interpersonals o intergrupals i intergrupals) i aquesta classificació ens ha permès també conèixer-nos millor en relació a nosaltres i amb els altres. 

Arrel d’aquestes reflexions, i d’altres, sobre el concepte de pau i justícia des del punt de vista de diferents ideòlegs, filòsofs i també artistes, hem pogut observar com, per exemple, els mestres del romànic expressaven visualment el concepte de justícia, que estava totalment lligat a la religió cristiana. També hem pogut observar, com en el segle XX, els artistes moderns expressaven els seus neguits sobre la guerra civil o simplement empraven el mitjà visual per fer propaganda política. Les produccions visuals tenen un impacte i perduren en la memòria dels espectadors d’una forma molt potent. 

En aquesta visita al MNAC, observant les obres des d’aquest punt de vista, vam poder fer una primera selecció d’obres que ens interessaven, pel que expressaven. D’aquí trauríem la nostra inspiració per fer la nostra obra posterior. 

A partir d’aquest procés de reflexió des de l’estètica, hem pogut prendre consciència d’allò que han sentit i pensat altres persones, igual que nosaltres, al llarg de la història, fet que ens aporta moltes més eines per estructurar el procés de reflexió i obtenir una visió més àmplia. 

I així, vam iniciar el procés pròpiament de creació que va passar de la ideació, a la pluja d’idees, la presa de decisions, la realització d’esborranys, la posada en comú, la creació i en aquests moments, l’exposició a tots vosaltres. 

2. Sentir com a propi el patrimoni i estimar-lo a través de l’apropiacionisme.

Amb aquest projecte hem tingut i tenim molta sort de poder establir un diàleg vivencial, cos a cos, amb la història de les imatges gràcies al MNAC. 

Hem passat de mirar unes imatges, amb les quals no hi trobem gaires punts de contacte per distància generacional, a veure-les des d’una altra perspectiva molt diferent. En estudiar les obres del MNAC, dibuixar-les i versionar-les, han passat a formar part de nosaltres i a desvetllar-nos aspectes que abans ens havien passat desapercebuts. 

Alguns de nosaltres, hem partit d’una metodologia pròpia de l’època postmoderna què és l’apropiacionisme. És a dir, apropiar-se d’un pensament o d’una imatge creats per altres persones en un altre context com a estímul i com a aliment per a la pròpia reflexió-creació i hem versionat, adaptat o ens hem inspirat en obres concretes del museu que haureu vist exposades. 

3. Itinerari i formalització del projecte

Un dels grans reptes de l’artista és fer visible les seves propostes i tenir impacte en l’espectador. D’aquesta manera, avui volem posar de protagonista l’art i mostrar el nostre treball entorn el tema de la PAU. 

Per mostrar el nostre projecte hem concretat tres formats: 

  • Un itinerari comentat a través de les sales del museu 
  • Una exposició als espais de les escoles 
  • Una pàgina web que serveix alhora de recull i de testimoni de la gran riquesa d’accions i de pensaments que estem duent a terme. 

Els convidem a compartir amb nosaltres aquest viatge i desitgem que gaudeixin de tots els treballs realitzats en la web del Projecte PAU. 

Més imatges