Escola Garbí Pere Verges Badalona

Treballem per ambients

Durant la sessió inicial, amb una primera passejada, els infants van descobrir-los. Mitjançant el treball per ambients, cada dilluns podran experimentar interaccionant amb ells a partir dels elements i materials que els serviran com a estímul per a l’aprenentatge.

Des de l’Escola s’han proposat nou espais amb activitats pensades per a donar resposta a les finalitats educatives. En aquests espais, els alumnes podran desenvolupar-se intel·lectualment i socialment.

Els mestres estaran observant i analitzant com interactuen, què els interessa i on tenen dificultats per tal d’anar adequant les propostes a les necessitats dels infants.

Un cop acabat el temps, els nens participaran en una activitat d’autoavaluació que els ajudarà en el procés de metacognició.

A les imatges es poden apreciar nens i nenes de diferents nivells i classes d’Educació Infantil ben concentrats per gaudir de les tasques del treball per ambients.