Escola Garbí Pere Verges Badalona

Taules d’orientació

Es van realitzar tres taules d´orientació, dirigides per antics alumnes de l´Escola, que van girar al voltant de  temàtiques diferents. El Batxillerat a l´Escola va ser l’eix temàtic pels alumnes de 4t d´ESO, l’Emprenedoria per als de 1r de Batxillerat i La universitat per als de 2n.

Comptar amb la presència d´antics alumnes és un valor afegit en el nostre projecte educatiu. Són els  nostres referents. Persones que s’han format a les nostres escoles i que venen a compartir les seves experiències presents resulta molt enriquidor per als nois i noies que comencen a dissenyar el seu projecte de vida.

Va ser una trobada molt interessant, en què van poder aprendre de l’experiència d’altres alumnes i plantejar tots els seus dubtes i inquietuds. El resultat final va ser extraordinari, una experiència molt motivadora per a tots i totes.


Taules Orientació _ Etapa3 from comunicaciogpv