Escola Garbí Pere Verges Badalona

Sortida al CosmoCaixa

Després de posar en comú un seguit de coneixements previs sobre què són la llum i el color, i  la manera diferent com ho perceben les persones amb diversitat funcional,   els alumnes han pogut participar en un taller interactiu on han treballat les particularitats de la llum, la reflexió i refracció, els colors primaris dels pigments i els de la llum. Quan parlem de diversitat funcional ens referim a les persones que presenten diferents capacitats a nivell físic, intel·lectual, sensorial o per trastorn mental. Essent una escola inclusiva, creiem que és bo que els nostres alumnes prenguin consciència de la seva existència, i per això hem plantejat aquesta unitat com un eix vertebrador, entenent-la com un valor afegit de la nostra societat, que ha de prendre el compromís de treballar per respectar la dignitat i la llibertat de tothom, desenvolupant béns, serveis i productes universals i accessibles que garanteixin l’exercici dels drets individuals en condicions d’igualtat, seguretat i confort.

Seguint amb atenció el guiatge de la monitora, han experimentat amb miralls còncaus i convexos com es projecten els rajos làser en diferents medis. També, interactuant amb focus de llum,  s’han adonat de les diferències que existeixen entre els colors primaris i secundaris d’ambdós materials.

Després hem aprofitat per gaudir de la sala de l’Univers fent una petita visita guiada per ampliar nous coneixements.

Ha estat una sortida interessant, engrescadora i propera a la realitat que ha servit com a punt de partida de la nova unitat de Treball Global.