Escola Garbí Pere Verges Badalona

Reporters de la Campanya Electoral

Aquest curs els nois de 3r de la ESO són  els escollits per a presentar-se com a Caps Generals de Color. Per això els alumnes de sisè de Primària han format comissions de treball per a recolzar la seva candidata.

Després de realitzar unes trobades, avui els han fet unes entrevistes per donar a conèixer els seus motius per a presentar-se i les propostes que ben aviat constaran en els seus programes electorals.

Amb les tauletes a la mà han preparat uns vídeos interesantíssims on expliquen el perquè de la seva decisió i quines són les iniciatives que volen portar a terme si és que són elegides. Un treball entre noies i nois  de diferents edats, on s’han establert uns lligams de companyonia molt enriquidors.

Posteriorment, seran ells els que aniran compartint les novetats de la Campanya amb la resta de classes de Primària a l’estona del menjador, nucli vital de la nostra Vida Social.

L’Escola, com a ciutat en petit, reprodueix els òrgans de govern que conviuen en la nostra societat i s’apropen a aquesta,  tot treballant un fet tan democràtic com el d’escollir els seus propis representants.