Escola Garbí Pere Verges Badalona

Psicomotricitat a EI4

A l’Escola, els alumnes d’infantil desenvolupen les sessions de psicomotricitat dues hores a la setmana amb l’equip de mestres. Una de les aportacions de la psicomotricitat és el desenvolupament del procés de la lectoescriptura. A Infantil 4, concretament, es treballa la coordinació òculomanual, la motricitat fina, la lateralitat, l’esquema corporal, la distribució en l’espai, etc. D’altra banda, la psicomotricitat també és clau per treballar l’aspecte emocional ja que fomenta l’autoconeixement, l’autoconcepte, la seguretat en un mateix i el reconeixement i gestió d’emocions mitjançant el joc. Alhora, es treballen les relacions i la gestió de conflictes amb els jocs cooperatius.

La distribució de les sessions es fa contemplant activitats d’escalfament, activitats principals i, finalment, de tornada a la calma. També es treballa mitjançant la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) segons la qual un percentatge de les sessions es fa en anglès per tal de desenvolupar la competència comunicativa dels alumnes des de la perspectiva del plurilingüisme.

En definitiva, la psicomotricitat és una àrea clau del currículum per tal de desenvolupar els quatre pilars d’infantil: el llenguatge, el joc, els hàbits i les emocions.


Psicomotricitat ei4 from comunicaciogpv