Escola Garbí Pere Verges Badalona

Garbí Pere Vergés, “La ciutat escola”

Aquesta metodologia consisteix en què l’escola funcioni com una ciutat, amb els seus òrgans de govern, càrrecs, colors, “partits polítics”.
Tots els alumnes formen part d’un Color: Blanc, Blau i Verd. L’objectiu és consolidar el treball en equip i l’ajut entre iguals per aconseguir que el teu Color guanyi, doncs a Primària, tota bona acció i/o treball és valorat amb unes “dècimes” que seran sumades al final de setmana i es farà la mitjana corresponent que seran apuntades a la gràfica del teu Color.
A principi de curs, es fan unes eleccions on es presenten els candidats que volen ser escollits Sotscap i Cap General de Color. Aquests candidats seran alumnes de 6è de Primària i 3r de la ESO, respectivament. A partir d’aleshores seran els responsables de portar endavant la Vida Social de l’Escola: reunions de càrrecs, Curses de Colors, biblioteca, etc …
També el menjador és fonamental a l’Escola. Tota la comunitat educativa: mestres, alumnes, personal de secretaria, etc, es queden a dinar a l’Escola i comparteixen l’àpat amb nosaltres tot treballant els bons modals de saber estar. L’estona del dinar es converteix en l’àgora on s’enuncien concursos, notícies rellevants del dia, suggeriments de noves lectures.
En definitiva, jo que enguany sóc nou alumne de l’Escola, m’ha sorprès i encantat aquesta manera de treballar.

A. G. Classe St. Jordi