Escola Garbí Pere Verges Badalona

Fem racons a música

Treballem vocabulari de l’àrea de música amb el joc del “Pasapalabra”. També podem practicar els continguts de llenguatge musical amb uns QR on podem trobar activitats i jocs. En aquesta UT se’ns presenta el repte de la interpretació musical amb el piano, on podem treballar  diferents propostes en parelles. I per últim descobrim una nova manera de poder fer una partitura en l’espai de “música i colors” amb les campanes musicals i els “Bomwackers“.

Per poder treballar de manera més autònoma i dinàmica els continguts de la UT3 a música hem arriscat amb la presentació d’aquesta nova proposta: Treballar per racons.A cada Racó es treballa un contingut en concret, com poden ser el llenguatge musical, la interpretació musical, l’anàlisi d’una partitura i també vocabulari.  El funcionament dels racons musicals és el següent:

Quan els alumnes arriben a un racó tenen una pauta de tot el que trobaran en aquell espai i dels continguts que es treballaran. Seguidament, es troben amb un conjunt de reptes seccionats per multinivell, on ells alumnes poden escollir quin fer. Un cop acaben les activitats proposades en aquell espai se’ls proposa un últim repte on hauran de deixar constància dels seus aprenentatges en el seu treball escrit, que finalment entregaran en acabar la UT. Abans de marxar, a cada racó han d’inscriure el seu nom en una fitxa, d’aquesta manera tothom sap qui ha passat per aquell espai i si algú es troba amb alguna dificultat pot demanar ajuda als seus companys.

La proposta ha triomfat molt, treballar per racons permet a l’alumne ser una mica més conscient del seu aprenentatge i ser més autònom, ja que és el mateix nen o nena qui gestiona el seu procés. Alhora, la mestra realitza un guiatge per tots els racons i li permet dedicar una atenció més individualitzada planificant activitats multinivell i adaptades als seus coneixements previs.