Escola Garbí Pere Verges Badalona

El museu de la prehistòria

Els alumnes de 1r d’ESO, de les classes Mare Nostrum i Odissea, varen finalitzar la primera unitat de Treball Global la setmana passada.

En aquesta unitat, han treballat el període de la prehistòria i l’objectiu ha estat organitzar un museu virtual, adaptat a la situació de COVID actual, amb la finalitat de ser visitat des de casa. Per fer-ho, han emprat la plataforma digital padlet com a eina de treball col·laboratiu, la qual també els ha permès obtenir el producte final.

Podran observar que les sales del museu virtual estan organitzades al voltant de temàtiques i preguntes significatives que l’alumnat ha anat fent a partir de la lectura del llibre Sapiens i del documental  la “Odisea de la especie”.

La construcció del coneixement a partir de preguntes significatives i la revisió dels coneixements previs ajuda a millorar l’aprenentatge i a aprendre a aprendre.

Els dos enllaços per tal de fer una visita al “Museu de la prehistòria” són els següents:

Mare Nostrum: https://es.padlet.com/polguirao/rnsmd2fayqc11nlbm

Odissea: https://ca.padlet.com/malores1/1lp0ukz2s56ss7il


Museu prehistoria ESO1 from comunicaciogpv