Escola Garbí Pere Verges Badalona

Activitats d’orientació a ESO4

Aquest any, aquests alumnes finalitzen l’ etapa d’ estudis obligatoris, per la qual cosa hauran de prendre decisions rellevants en relació amb seu futur professional i vocacional.
La presa de decisions ha d’ anar acompanyada d’ un procés de reflexió que té una relació directa amb l’ autoconeixement. Els tutors, al llarg d’ aquests dies i durant el curs, proposen als alumnes un seguit d’ activitats amb l’ objectiu que puguin reflexionar sobre les seves habilitats, capacitats i interessos. Quan decidim, és important valorar aquests aspectes que resulten claus en aquest  punt de partida.
Els alumnes han rebut també informació sobre els estudis postobligatoris a què poden optar un cop finalitzada l’ etapa d’ Educació Secundària Obligatòria. Una d’ aquestes opcions és el Batxillerat que, a la nostra Escola, aposta per oferir uns itineraris flexibles que s’ adequin a les necessitas de cada alumne. En aquesta línia, seguim apostant per la personalització dels aprenentatges i reforcem l’ acció tutorial com un dels pilars importants del nostre projecte educatiu.

 


E3 ESO4 Activitats orientació 19-20 de comunicaciogpv