Escola Garbí Pere Verges

A la carpeta de curs li han sortit competidors 

Molts de nosaltres recordarem, amb molt d’amor, la carpeta que ens acompanyava en els passadissos de l’Institut, a les estones del pati i, sobretot, quan ens havíem de preparar per als exàmens. Aquella carpeta ho significava tot: per fora estava decorada amb els nostres grups musicals favorits, plena d’adhesius i fins i tot signatures i dibuixos en Tipp-Ex dels nostres companys. Per dins, cada pestanya de la carpeta recollia els apunts que havíem pres (o copiat) amb tant esforç, els esquemes que ens havíem fet per entendre millor què ens explicava el professor i les fotocòpies de les activitats que havíem treballat a cada assignatura.  

“A la nostra època d’estudiants, la nostra carpeta de curs  
era la nostra enciclopèdia personal.” 

Qui ens havia de dir que aquella carpeta era, en el fons, la nostra enciclopèdia personal i el nostre dossier d’aprenentatge. És a dir, era l’eina que teníem per fer-nos conscients de tot el que estàvem aprenent. A més, era la font que teníem al nostre abast per consultar allò que havíem après, o si més no, allò que havíem fet a classe. Però ara, que l’escola juga en un terreny físic i digital, sembla que a la carpeta de curs li han sortit competidors. 

El competidor més gran és, clarament, l’Arxiu Digital. A les nostres escoles de Garbí Pere Vergés, l’Arxiu Digital inclou tot el material que els alumnes es poden descarregar del Garbí Virtual i que – un cop ben organitzat al seu OneDrive – es converteix en la seva enciclopèdia digital personal. Abans de fer una consulta a Google, anirem primer a buscar el que ens ofereix el material de l’escola.  

“En aquest món tecnificat el competidor de la nostra antiga carpeta és el Dossier d’Aprenentatge digital.” 

L’altre competidor que té la carpeta de curs és el diari d’aprenentatge. En aquest diari d’aprenentatge els alumnes seleccionen els treballs que consideren més importants per a ells i justifiquen què han après fent-lo, com s’han sentit, quines dificultats han hagut de superar… També van apuntant, al llarg de les UTs, què els hi ha sorprès d’un tema, quin és el procediment que han seguit en el Projecte Integrat o quines són les 3 idees principals amb les que resumirien una sessió. 

Finalment, la carpeta de curs competeix també amb el Contracte didàctic i el Llibre de lector, dos instruments que ajuden els alumnes a plantejar-se objectius i autoavaluar-se al llarg de la UT.  

La combinació carpeta de curs, Arxiu Digital, diari d’aprenentatge, contracte didàctic i llibre de lector és el que a les nostres escoles denominem dossier d’aprenentatge. Aquest curs l’hem implantat a totes les matèries de l’ESO1, però molts del nostres professors ja han treballat amb dossiers d’aprenentatge en altres assignatures i cursos. 

Per exemple, els professors de Tecnologia de Garbí Pere Vergés, plantegem als alumnes el repte d’elaborar el seu portafoli digital a partir dels projectes de la matèria. En aquest document els alumnes recullen la memòria dels objectius plantejats, de com els han treballat (mètodes i evidències d’aprenentatge) i els resultats assolits. I cal ser molt insistents amb l’Arxiu Digital: si les carpetes estan endreçades i disposen de tot el contingut de la matèria correctament anomenat i en ordre, l’alumne s’estructurarà millor mentalment i això facilitarà el seu aprenentatge. 

Anys enrere, a l’escola s’utilitzava com arxivador digitals dels treballs dels alumnes una eina com Mahara. Però a la pràctica, aquesta eina era complicada d’utilitzar i l’escola va apostar per eines més senzilles i estandaritzades com OneDrive i Office, eines amb les que, amb tota seguretat, els alumnes es trobaran al llarg de la vida. Sempre hem intentat anar actualitzant les nostres eines i plataformes tecnològiques i ara no ens conformem amb aquest arxiu digital. Aquest curs ens hem proposat que els alumnes de l’optativa de Robòtica i programació de primer d’ESO converteixin el seu dossier d’aprenentatge a format web, molt més amigable, atractiu, i accessible.  

“Els alumnes podran convertir el seu dossier d’aprenentatge a format web,  
molt més amigable, atractiu, i accessible.” 

Natalia Pueyo

Secretaria Tècnica d’Innovació i Àmbit Social

Carlos Garcia

Professor de tecnologia i robòtica a Garbí Pere Vergés Badalona

Lluís Náter 

Professor de tecnologia i robòtica a Garbí Pere Vergés Esplugues