Vine a conèixer l'escola

Demana una entrevista personalitzada

Formulari de contacte

Pensar,
sentir
i estimar

Les Escoles Garbí Pere Vergés formem persones que puguin transformar el món. Un món que necessitarà persones capaces de pensar, sentir i estimar.

A les Escoles Garbí Pere Vergés formem els homes i les dones del demà com a ciutadans proactius que puguin transformar la societat en un entorn més just, solidari i sostenible. Ajudem als nostres alumnes, des dels 3 als 18 anys, a treure el seu màxim potencial perquè puguin liderar i desenvolupar el seu propi projecte de vida en les properes dècades amb autonomia i esperit crític.

Això és el que va iniciar el nostre fundador Pere Vergés a l’Escola del Mar fa cent anys i és el que continuem fent en el SXXI, amb una metodologia actualitzada, vivencial i basada en l’aprenentatge per projectes, a les nostres escoles d’Esplugues i Badalona.

Som Garbí Pere Vergés

Bea Sevilla i l'anglès

Isa Comas i la personalització

Aprendre a aprendre al llarg de la vida

“No és més intel·ligent qui té més coneixements, sinó qui sap buscar, trobar, relacionar, associar...”.

Pere Vergés

10 alumnes

per docent.

Rol dels mestres: acompanyem i facilitem.

Personalització dels aprenentatges.

Anglès vivencial que va evolucionant a cada edat.

Materials didàctics propis.

Metodologia de projectes multidisciplinaris sobre temes rellevants.

Els alumnes participen

en el govern i funcionament de l’escola.

Resultats per sobre de la mitjana en Competències bàsiques i PAU.

Fomentem el gust per la lectura.

Eduquem la sensibilitat per la bellesa i l’art.

La Vida Social

Aquest és el cor de la nostra Ciutat escola, una de les grans aportacions pedagògiques de Pere Vergés. L’escola forma una comunitat en la que els alumnes tenen responsabilitats concretes: des del Consell de govern fins als Caps de taula, des dels Responsables del menjador fins als Mediadors o els Cronistes. 

D’aquesta manera, els alumnes aprenen a ser responsables exercint responsabilitats, participant, ajudant-se els uns als altres, grans i petits. Aprenen a ser compromesos amb el funcionament de l’escola, aprenen a resoldre conflictes resolent els conflictes del dia a dia. Per tant, aprenen a viure i transformar la societat tot vivint i transformant la Ciutat escola en la que viuen la seva escolaritat.

Tres etapes educatives

Cada aprenentatge té el seu moment

Seguint els avenços que ens ha ofert la neurociència i que recullen les institucions internacionals de referència com la UNESCO, el projecte educatiu de Garbí Pere Vergés s’organitza en tres etapes que s’adapten al que demana cada moment evolutiu dels nostres alumnes.

Des dels 3 anys fins als 18, cada repte que proposem, cada activitat i projecte, s’adequa a l’edat de l’alumne, al seu moment vital i al que l’escola coneix de tot el seu recorregut fins al moment. Al llarg de les tres etapes educatives, acompanyem als nostres alumnes a desenvolupar naturalment el pensament concret, el pensament abstracte i els orientem perquè desenvolupin el seu propi projecte de vida.

No només classes d’anglès

La llengua estrangera principal que estudien els nostres alumnes és l’anglès. La base del nostre mètode és anar oferint el que l’alumne necessita en cada edat i anar evolucionant a mesura que creix fins a adquirir un nivell avançat.

Per això, comencem a l’educació infantil proposant entorns reals perquè l’anglès estigui present al seu voltant, en qualsevol situació significativa o lúdica que fan a l’escola.


EI3

A part del tutor, hi ha una persona auxiliar de conversa a l’aula que parla als nens sempre en anglès perquè s’acostumin a la sonoritat i vagin adquirint sons i paraules de forma natural.

EI4 i EI5

L’anglès ocupa aproximadament un 20% de tot l’horari lectiu de la setmana. A més, introduïm el mètode CLIL, a través del qual l’anglès entra en tots els àmbits de l’aprenentatge (esport, música, jocs, etc.).

Primària

A partir d'EP3, la meitat de les hores d'anglès són de codocència per oferir una atenció més personalitzada. A partir d’EP4, introduïm les certificacions i materials de Cambridge. Garbí Pere Vergés som certificadors de Cambridge English Language Assessment.

ESO i Batxillerat

Els materials evolucionen en funció de cada edat fins a un nivell avançat. A Batxillerat, el currículum s’adapta al que marquen les PAU. També oferim l'oportunitat de cursar el Batxillerat Dual.

Garbí Pere Vergés ofereix la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual. Això significa combinar els dos batxillerats, el propi i l’americà. Aquest programa ofereix als alumnes una immersió lingüística que els permet acabar amb un nivell molt avançat i, sobretot, els dona una gran seguretat en l’ús de la llengua anglesa en diferents contextos i situacions.

Les Escoles Garbí Pere Vergés tenim l’acreditació com a centre Erasmus+ per la Unió Europea, un reconeixement que només han obtingut 40 centres educatius de Catalunya. L’acreditació suposa reforçar la dimensió europea del model d’ensenyament-aprenentatge de l’Escola, amb estades dissenyades per sumar valor a projectes concrets del curs escolar.

Equip d’innovació

L’OECD al seu informe “The future of education and skills, Education 2030”, posa el focus en la impredictibilitat del futur i en com el paper de l’educació és, per una banda, tractar d’anticipar les necessitats que els infants i adolescents d’avui tindran al llarg de la seva vida, i per l’altra, dotar-los d’eines per ser agents actius en el seu propi procés d’aprenentatge vital. Conscients d’aquesta necessitat d’adaptació a un futur impredictible, la Fundació Escoles Garbí, com a institució pedagògica, revisa periòdicament les seves accions educatives per donar en cada moment la millor resposta possible a les necessitats del seu alumnat. Això ens permet avançar movent-nos en una doble realitat: l’aula i la recerca. 

L’Equip d’innovació de Garbí Pere Vergés analitza què passa als nostres centres i, a la vegada, investiga per conèixer què passa a fora. Per tal de ser fidels als nostres valors de compromís amb la societat, els articles del nostre Espai de Coneixement són una via per difondre i compartir experiències i innovacions sorgides de la pràctica educativa del dia a dia. Partint de les nostres finalitats educatives i fugint de les fronteres de les etapes, de les matèries i de la forma clàssica d’entendre l’escola, volem aportar al sector educatiu les nostres millors pràctiques i experiències o aquelles en les que ens hem inspirat per fer realitat el nostre model de Ciutat-escola.

Vine a les Escoles
Garbí Pere Vergés

Omple el formulari de contacte