Etiqueta: preparem-per-la-vida

L’aprenentatge dels valors

L’aprenentatge dels elements de les competències transversals, dels valors, es produeix a través dels models, les activitats vivencials i la reflexió i el compromís personal.

Rebem la LOMLOE amb els deures fets

Durant el procés de renovació del projecte pedagògic vam definir les bases per a l’aprenentatge competencial

Participem al 14è Simposi Internacional d’Experts en Educació

Les ponències presentades al simposi exposaven la implementació dels projectes “Jocs i Jardins” i “La competència informacional: de la biblioteca a l’aula a través del catàleg”

A Garbí Pere Vergés orientem per al present i per al futur

El creixement personal i el desenvolupament intel·lectual del alumnes són la raó de l’existència de les nostres escoles.

Aprofitar la curiositat innata per aprendre ciència

Apropem els alumnes a les ciències a través de l'experiència

L’estona del jardí: temps de lleure, de joc i d’aprenentatge

A Garbí Pere Vergés considerem el temps de joc i jardí com a una oportunitat educativa essencial per al desenvolupament integral dels alumnes

El projecte artístic, una consolidació de l’eix estètic

El projecte artístic del batxillerat consolida un dels eixos fonamentals de les finalitats educatives de la nostra Escola: l’estètica.

La necessitat de manipular a l’aula de matemàtiques

Un requisit en el camí cap a l’abstracció

Exàmens: instrument o objectiu?

A l’Escola promovem l’avaluació contínua, que s’estén al llarg de les diferents UT i que recull múltiples evidències d’aprenentatge

Internacionalització: passat, present i futur

Garbí Pere Vergés sempre amb les portes obertes a l’àmbit internacional

La biblioteca escolar, dinamitzadora de l’aprenentatge

Dotar els alumnes d’eines per a aprendre a aprendre

L'organització social de l'aula

Les agrupacions d'alumnes en els diferents temps d’aprenentatge