Etiqueta: plurilingüisme

Internacionalització: passat, present i futur

Garbí Pere Vergés sempre amb les portes obertes a l’àmbit internacional

A classe, enfilem la llengua

Aprenentatge de llengües entre iguals i coavaluació

Aprendre llengües estrangeres

...no és qüestió d’un temps... és per a tota la vida

Dona’m la paraula

L’aprenentatge de la llengua oral a l’escola

Gestió i seguiment del plurilingüisme

Participem a la jornada "Fem l’escola plurilingüe" organitzada per la Societat Catalana de Pedagogia.

La gramàtica en ensenyaments competencials

En el procés de reflexió sobre els aprenentatges competencials cal replantejar-se el paper que la reflexió gramatical ocupa dins de l’aprenentatge de les llengües a l’escola.

Una escola plurilingüe per participar en la societat plural i diversa del segle XXI

En un món cada vegada més divers, canviant i connectat, formar parlants plurilingües capaços d’expressar-se en diferents llengües en contextos comunicatius acadèmics, personals i professionals és un objectiu clau.