Etiqueta: finalitats educatives

L’aprenentatge dels valors

L’aprenentatge dels elements de les competències transversals, dels valors, es produeix a través dels models, les activitats vivencials i la reflexió i el compromís personal.

Rebem la LOMLOE amb els deures fets

Durant el procés de renovació del projecte pedagògic vam definir les bases per a l’aprenentatge competencial

Aprenem de la terra

“Cuidar un hort, encara que sigui petit, ens ajuda a desenvolupar empatia i incrementa el respecte per aquells que cultiven els aliments de la nostra taula. Dos valors que necessitem amb urgència per habitar un món millor” (Gladis Yañez)

El Llibre de lector

Una eina fonamental per formar lectors competents i autònoms

Despertar la creativitat

Optativa del Batxillerat Artístic

A Garbí Pere Vergés orientem per al present i per al futur

El creixement personal i el desenvolupament intel·lectual del alumnes són la raó de l’existència de les nostres escoles.

Aprofitar la curiositat innata per aprendre ciència

Apropem els alumnes a les ciències a través de l'experiència

L’estona del jardí: temps de lleure, de joc i d’aprenentatge

A Garbí Pere Vergés considerem el temps de joc i jardí com a una oportunitat educativa essencial per al desenvolupament integral dels alumnes

El procés de lectoescriptura

La lectura i l’escriptura no són només eines acadèmiques, sinó també instruments fonamentals per al creixement individual i social de les persones, vehicles principals per a l'adquisició de coneixements.

Participem a la Jornada "Educación con rigor" d’EduCaixa

Compartim la importància de basar les pràctiques educatives en les evidències existents

Aprendre fora de l’aula

Espais i temps educatius que traspassen els límits de l’aula i de l’horari lectiu.

Les Pautes de treball comú: una visió compartida de l’aprenentatge

Dissenyar, construir i aplicar acords metodològics per a la innovació en la pràctica educativa.