Calendari Preinscripció 2022/23 ( Educació Infantil, Primària i Secundària )

Matrícula

Per a tots els ensenyaments, del 21 al 29 de juny

Informació completa: https://educacio.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/20220224-dates-clau-preinscripcio

Web de la Preinscripció, espai on les famílies han d’iniciar el procés de la preinscripció escolar de manera telemàtica.

Presentació de sol·licituds

Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 7 al 21 de març de 2022

Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març de 2022

És molt important respectar-ne les dates, perquè a l’hora d’obtenir una plaça en un centre, les sol·licituds que es presenten fora de termini van darrere de totes les sol·licituds que s’hagin presentat dins de termini.

Publicació de les llistes provisionals i període de reclamacions

Publicació de les llistes provisionals amb la puntuació provisional: 21 d’abril de 2022

Presentació de reclamacions (en cas que es detecti alguna errada en les dades o no s’estigui d’acord amb la puntuació assignada): del 22 al 28 d’abril de 2022

Sorteig públic i publicació de llistes

Sorteig públic: 9 de maig a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació

Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 11 de maig de 2022

Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada centre i de la llista d’espera: 10 de juny

Llistes publicades

Garbí Pere Vergés Esplugues

Garbí Pere Vergés Badalona